Ia Lelei Lau Vaai

1 Samuelu 17:26-50

O aso uma, tatou te fetaiai ma luitau, o nisi toetoe olopalaina ai tatou. O tagata soifua uma, e lua tali e tali ai i soo se faafitauli, a lē tali toilalo, o le manumalo. E toilalo i le atuatuvale, fefe poo le lē mautonu.

E toilalo i lagona tiga pe taui ma sui, ma musuā ai e laasia nisi sitepu. Ae manumalo isi ona e vaavaai ma taulai i le Atua i taimi faigata. E seasea tupu lea mea, ae taua. E faapea Tavita, sa faatuatua i le Atua i taimi faigata. E atuatuvale ma fefefe Saulo ma Isaraelu, ae iloa e Tavita le Atua i totonu o faafiauli ma le togalauapiga o le taua. O le a le eseesega o Tavita ma le autau a Isaraelu?

 

1. Eseese vaai

E taunuu Tavita i le togalauapiga o le taua, ma vaaia ai se vaaiga toilalo ma fesili: “O ai lenei Filisitia?” O le vaai a le tagata faatuatua, e toa. E tilotilo uma Saulo ma Isaraelu ma faapea o le sauai, o le tagata tino ese, maualuga toe malosi, ae vaai Tavita, ua na o se tamaloa Filisitia. O le tagata faapaupau, e le peritomeina, e lē taulia, e lē taualoa, pei se ulī ua sauni e fasi mate.

E taua le vaai. Toatele tatou, e maua i le popole i taimi o faafitauli. E taulai le vaai i faigata ma faalavelave, ma galo ai na manatunatu lelei pe faapefea na malo i faafitauli. Ona fai lea o faafitauli ma ‘olo. O ‘olo maualuluga ua le mafai ai na iloa atu le Atua e fesoasoani mai, aua o ia e faivavega. E le mafai ona alofia matagivale, ae na o se taimi e agi ai. Faapena faafitauli. Sa faapea le vaai a Tavita, e leoleoa Koliata, a o lona tofiga le toilalopopo.

 

2. Vaai Tavita i le Atua soifua

E lei fefe Tavita, ae na alaga leotele ma faapea, poo ai lenei Filisitia ua faifai i au a le Atua soifua. Na matuā galo ia Saulo ma Isaraelu, o lo latou atua o le Atua soifua.

Ua galo le Atua soifua ina ua polili e le palaai. Ua sosola manatu lelei ma vaivai le faamoemoe ina ua taalili le leo o Koliata, ‘sau se Isaraelu ma te tau.’ O Tavita sa toafilemu ma manatua lona Atua, o le Atua soifua. E le se Atua vaivai poo se Atua oti. E le se atua lē gagana. O le Atua soifua, o le Atua o ‘au.

Samoa, poo a faafitauli e faasagatau mai, o loo tatou auauna i le Atua soifua. E finagalo le Atua ia fesoasoani i lo tatou vaivai. Aua le faalagolago i tupe poo lou poto aua o mea e faifai gata. A ia tautuana o lo tatou malosi e mai le Atua soifua.

 

3. Vaai Tavita, o Koliata e lē se Feagaiga

O le faaaogaina o le upu ‘le peritomeina’ e uigā. Ua vase e Tavita le laina tuaoi e vavae ai ia ma Koliata. O se eseesega tele lea, aua o ia o le tama o le feagaiga, o Koliata e leai. A toe fetuunai, o lona uiga, e lē ‘au le Atua ia Koliata, ae ‘au le Atua ia te ia.

O ia o le feagaiga a le Atua. Sa faatupu malosi lea talitonuga, aua ua mautinoa e manuia i le tautoga na tauto ai le Atua i lona nuu ma ona augatama.

E fiafia Satani e faatoilalo tatou i le vaega lea, e tuufesili poo ai oe. Pei o Samoa, e fesili poo ai oe, a o fea e te sau ai. Aisea? E talitonu isi, o latou e ana measina ua faatogafiti e isi. A e malamalama lelei ia te oe, ona e le popole lea. O lou gafa, o oe o le suli, ua e mautinoa lou tofi ma lou faasinomaga. E faapea le lagona o Tavita, e lei faamata‘uina e Koliata, e lei galo o ia o le suli o le feagaiga.

Aua nei galo poo ai oe. Sa lui e le tiapolo Iesu ma faapea, “Afai o oe o le Alo o le Atua…” Taumafai le tiapolo e fesiligia Iesu ma lona tulaga atalii. E lei faaluafesasi Iesu, e lei faafefeteina ai foi i taufaasese a le tiapolo. Sa toafilemu lona loto i lona iloa lelei o ia ua filifilia.

Sa ia manatua le leona ma le urosa na ia tamateina ma faatamaia. Ua talitonu, e faapea foi ona ia faia ia Koliata. Ae na amata mai nai manumalo iti.

Nai manumalo faatauvaa e le amanaia e isi, ae o loo afifi ai le tomai mo aso o i luma. Toatele e fia o e fasi Koliata, ae lei pepē tamai urosa e pei o le taui ma sui, loto le faamagalo, loto le mamā ma le faatuāupua. Nai vaivaiga faaleiloga e toilalo ai.

 

4. Vaai Tavita, o le Luitau mai le Atua

Fai atu Tavita, aua nei vaivai se loto o se tagata ona o ia; e alu lava e tau ma le Filisitia. Ia Tavita lava ia, o Koliata e le se faafitauli, o se avanoa e faailoa ai le Atua mamana. O le avanoa e faatoilalo ai le fili. Tatou te maua avanoa i aso uma e faaalia ai le mamalu o le Atua e ala i faafitauli, ae tele ina misi ona e faaletino le tatou vaai.

Ou telefoni i le isi faifeau e faanoi le masini faaleoteleleo mo taaloga. Sa tali lana telefoni ma faapea mai, faatali, ae tago tape. E faatolu na ou toe vili ae le taliina lava.

Ona ou text lea ma faafetai i ai, ui e lei toe valaau mai. Sa ou faapea, talofa ua leiloa faatamālii, leiloa talitiga, leiloa le vatapuia, ma galo o lesona mea uma e aoaoina ai tatou.

Ua misi le avanoa e faamagalo ai lona uso pe afai o iai se mea o le fiafia ai. E le vaai mamao pei o le aufaitofa e gagana, afai ua sala uta, ia tonu tai. Ia lelei lau vaai. Soifua.