Faauuga o Faapale T Lemalu (Bachelor of Law-LLB) (Bachelor of Arts-BA)

O le agaga faagaeetia ina ua mafai ona faaiuina le taumafai o le tamaitai o Faapale, talitonu e lei faigofie le ola tauivi mo mea lelei, ae faafetaia le agalelei o le Atua o lenei ua tau lau o le faamoemoe.

E moni ai upu a le tusi: “O le tama poto e fiafia ai le tamā…” Faamalo le tau, malo le onosai, malo le faaea aiga.

O le tatalo faifai pea ia faamanuia le Atua i laasaga uma o lou ola, aemaise ia taunuu lou sa i le lumanai ua ia mae‘a tapenaina mo oe.
O faamanuiaga ia mai i ou aiga uma faapea ou mātua Lemalu Kovati & Sulu Lemalu.