FAATUATUA (Eperu 11:8-10)

O le saunoaga a le alii faifeau o Spurgeon, “O le faatuatua ua pei se manoa siliva e soosooina maatāua o le Alofa Tunoa ua su‘i faatasi. A motu le manoa lea, ua salalautasi maatāua ma le aogā.” Ae fai mai le perofeta o Sapakuka; “E ola le tagata i le faatuatua.”

O taimi uma tatou te faaaogā ai le upu faatuatua, pei e faatusatusa i manuia o le tino, poo se malosi faamaneta na o tagata faapitoa latou te mauaina.

O le faatuatua i lona faamatalaina i se gagana faigofie, o le talitonu i le Atua. O le mautinoa o loo faalagolago ia te ia i mea uma. E ta‘u Aperaamo o le tamā o le faatuatua, ona o mea sa ia fai e tusa ma lona talitonuga i lona Atua. O ni lesona mo tatou mai lona soifua, e faamalosia ai lo tatou olaga tauivi.

• Faatuatua e taitai le Atua

Ina ua valaau le Atua e tuua lona aiga, sa lē iloa poo fea e alu i ai, lē iloa pe tua ma ni a, ae sa alu lava. Sa tuu atoa lona faatuatuaga e silafia e le Atua le lumanai mo ia. O lenei ua tatou aeae ai nei i manuia o Aperaamo, ona o le faatuatua. Ua avea lona usiusitai ma ala o faamanuiaga mo le lalolagi. O lona soifua sa lilo ma natia, ae o lona faatuatua ua faasilisiliina ai e le Atua. Ua avea lona soifua ma mea tāua i le foafoaga a le Atua mo le faaolataga o le lalolagi. Atonu e faapea foi oe ma a‘u. O le tuuina atu o tatou ola ia te ia, na te faaaogaina e faaalia ai lona finagalo ma manuia ai nisi e toatele ae amata mai i se amataga laitiiti ma le pumoomoo. Faataitaiga, e amata i lou aiga. E mafai e lou faatuatua ona aafia ai lou toalua ma lau fanau. E talitonu ma faatuatua i le Atua pe a tausolomua tatou o taitai ma tamā o aiga ona faamaite lea aafiaga lelei. I le ma le isi, o  lou soifua auauna i lau Ekalesia. E faaalia lou faatuatua ma lou alofa faakerisiano i mea e fai, ae maitauina e isi, lou aiga ma lau fanau, ma faaosofia ai le fia auauna mo le Atua.

• Faatuatua e faaatoa e le Atua

Silafia e Aperaamo, e mafai e le Atua ona faatonutonu lona soifua taumafai. Auā e lei avea ai o ia ma tagata paia ina ua filifilia e le Atua. Sa iai ona sese ma faaletonu. Sa pepelo ia Farao o Sara o lona tuafafine. Toe pepelo ia Apimeleka e uiga lava ia Sara. Ae matautia lava si ana ova i le teine Aikupito ma fanau ai Isamaeli. Faapea si toeaina o le finagalo lea o le Atua, ae leai o le mea sese ua fai. Afai sa faaletonu lē ua ta‘ua o le tamā o le au faatuatua, o lona uiga, e leai se isi o tatou e fia paia ma fia sa‘o atoatoa i le silafaga a le Atua. E le faapea foi o le a avea ma alofaga tatou te ola toilalo ai pea, ae e mafai e le mana fesoasoani o le Atua ona faaatoa tatou e pei o Aperaamo.

• Faatuatua e fesoasoani le Atua

O le tofotofoga faigata sa feagai ma Aperaamo, ia ave lona atalii o Isaako e osi ai le taulaga. Soo se matua fai tama, e le faigofie lea avea‘i ua aumai. Ae tainane o le atalii ua leva ona folafola mai mo ia. Ina ua alu le savaliga e saili le mauga e osi ai le taulaga i lona atalii, o le taimi umi. E tolu aso o faataunā e manatu faaletagata. Sa tofotofoina ma tuufesilisili ona lagona pe faapefea ona tupu lenei mea. Ae ina ua fesili le atalii poo fea e aumai ai le mamoe e osi ai le taulaga, sa tali ma le talitonu, e aumai lava e le Atua. Ae taunuu atu i le mauga, e leai se taulaga. Ua fau le fata, ona aapa lea ua saisai lona atalii ma faaee i luga o le fata. Auē, se vaaiga inā faigata. Ou te tautino atu ou te lē mafai ona fai lea mea.

Ua sii i luga le lima o Aperaamo o loo iai le naifi, ae pulapula ane mata o le atalii. E lei masalosalo Aperaamo i le faatonuga sa ia maua, ae lei aveesea ai foi lona alofa i lona atalii.

E sauni loa e faaoo le oti ia Isaako, ae faalogoina le leo, “aua nei oo lou lima i le tama.” Ua silafia e le Atua, o Aperaamo o le tagata talitonu ia te ia. Ua pasi le suega, ua faaee pāpā, o le tamā o le au faatuatua.

Afai e tofotofoina tatou i ni mea faigata e pei o Aperaamo, o le ā sa tatou tali e fai atu? Pe faatoilalo e manatu ma lagona faaletagata, pe faalagolago pea e silafia e le Atua mea tatou te manuia ai?

E iai taimi e oo mai ai mea faigata, poo ni ma‘i o le tino poo ni faaosoosoga foi, ae ia mautinoa, ua saunia lava e le Atua le auala tatou te sao ai, ae faamoemoe ia faatuatua.

O Aperaamo ua ia faataatia se luitau mo tatou. Sa tau aoga ma fai ma alavaa o manuia mo le lalolagi. E faapea tatou, e iai lou aogā. Poo a tiute ma agavaa, ua tuu e le Atua ia te oe ma a‘u ia faaalia ai lona alofa pe a auauna ma le faatuatua.

Sa silafia e Aperaamo o ia e iai lana misiona, ma faigofie ai ona soifua anaana. E faapea foi tatou. E le mafai ona anaana, seiloga e te mautinoa lau misiona.

O oe ma a‘u o le vaega o le fuafuaga ma galuega mamana a le Atua. Atonu pe te manatu faatauvaa ia te oe lava ia, pe te fesiligia foi lou agavaa ma masalosalo pe faapefea ona tatou ola faafiafia i le Atua e le vaaia. Samoa, e mafai e le faatuatua. Soifua.