Faatāuaina pea le Aso Faapitoa mo Tamā

E mavae lava ma tuanai le faagasologa o aso o le kalena ma ona faamoemoega, ae lē tuua ai lava le manatu ina ia faamanatu aloaia ma faailoa pea le tāua ma le amanaiaina o galuega aogā a tamā i totonu o auaunaga faale-Ekalesia, auā foi o tamā lava le faauluuluga i le faatinoga o le tele o vaega o auaunaga i totonu o le mafutaga faaleaulotu.

E ala usu lava la tamā uma o le Ualota Tamaki 2 a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai i Dawson i Otara i feau ma galuega o le la vaiaso, ae ua mautinoa o le a faailogaina ma faamanatuina e le mafutaga a le Ekalesia lo latou aso faapitoa, e ui ina ua mae‘a ma mavae ese atu lea foi aso atofaina e tusa ma le faitau a le kalena.

O le afiafi la o le Aso Faraile na faatumulia ai le malumalu o le Ualota Tamaki 2 i le toatele o aiga ma fanau na latou molimauina le faatāuaina o galuega a tamā i totonu o aiga, aemaise lava o le faataunuuina o tiute ma tofi i le galuega ma le feau a le Atua i totonu o le Ualota, e ala i se taumafataga matagofie na saunia ma tapenaina e le mafutaga auā tamā uma lava.

O galuega lelei faaauau lava nei e faia ma faataunuuina i le soifuaga galulue ma le auaunaga a tama, lea ua faamanatuina ma faafoi ai le viiga i le Atua ona o le malosi ma le manuia tulu‘i pea i tamā uma e faaauau ai pea feau ma tiute i totonu o faalapotopotoga, o aulotu, o matagaluega o galulue ai aemaise lava o totonu o aiga i o latou tulaga faatamā i aso uma.

Ia faamanuia tele le Atua i tamā uma o le Ualota Tamaki 2, auā le faatāuaina o lo outou aso faapitoa.

E faafetai foi i tina ma le fanau ma le aulotu atoa, i lo latou amanaiaina o le tele o galuega lelei o loo faia e tamā i totonu o latou aiga aemaise le ekalesia.