Faamanuiaga o le 70 tausaga o le soifua o le tina

Tauanuu Tuimauga Fiapito Leanava Ane


Vivii atu ia outou i le Alii auā e faavavau lava lona alofa. Tatou sii faatasi le viiga ma le faafetai ina ua aulia mai e oe le uso le aso lenei ua foaiina mai ai oe e le Atua i lenei lalolagi.

O le aso 11 o Setema ua atoa i ai le 70 tausaga o lou soifua. Ua afe moe le malaga a si o tatou tina, ae ua avea oe o se taitaitama auā si o tatou aiga.

Malo le onosai, finau i mea lelei ma lototele. E ui ina maua oe i ma‘i o le tino i nisi o taimi, ae faafetai i lana tausiga ia te oe ua e aulia ma le manuia mai ai lenei aso faapitoa i lou olaga. Ia pa‘ū se toa ae toe tu se toa.

A tusa ma lona finagalo, toe faaopoopo nisi aso se tele o lou soifua auā le tatou mafutaga aemaise o lau fanau. Manuia tele lou aso soifua ma ia maua pea le tino malosi ma le soifua maloloina.

O alofaaga ma faamanuiaga mai ou uso ma tuagane uma iinei i Niu Sila, o ou aiga i Samoa ma Ausetalia, o lau fanau ae faasilisili ai alofaaga o Ane ma le fanau i Otara.