Faamanuiaga aso soifua 78 tausaga o le tamā matua ia Togafau Selefuti Tiaaleaiga

E vivii fai a‘e o matou loto ma agaga e faafoi le viiga ma le faamanu i le Atua ona ua mafai ona aulia mai e oe le tamā Togafau Selefuti Tiaaleaiga le atoaga o lou 78 e pei ona faamanatuina i le Aso Toonai, 16 o Iuni.

O la matou tatalo ia agalelei pea le Atua pulepule tetele ma saga tulu‘i nisi tausaga se tele mo oe tamā ina ia mafai ai pea ona tatou mafuta ai i lenei lalolagi lē tumau. Alofaaga e le mavae e auina atu i lau fanau ma fanau a au fanau: Alailepule & Ake ma le fanau; Limaiva & Lua ma le fanau; Lui & Serafi ma le fanau; Loretta ma le fanau; Lucy  & Allan ma le fanau; Semau Maria ma le fanau; Aniterea & Aimee ma le fanau; faapea Mallew Tauaialo.

Momoli atu foi alofaaga mo oe le tamā matua mai ia Tafaomalo Anisone ma Pito ma le fanau aemaise alofaaga e auina atu ia Lesa Tulifau ma Seu ma le fanau, faapea lau ekalesia ma ou aiga uma i Samoa, Niu Sila ma Samoa. Manuia tele lou 78 tausaga Togafau.

Alolofa atu foi le pulega a le Penina o Asuisui.