Faamanuiaga aso fanau o Moira Manunu Tumamā Patea (Melbourne Australia)

E maualuga pea le viiga ma le faafetai i le Atua, ina ua aulia mai e oe le afafine le 6 tausaga o lou olaga. Ia e tumau pea i ou uiga tausaafia ma le agamalu. Ia e ava i ou mātua, ae sili le mata‘u i le Atua, o le faapogai o mea lelei uma.

Alofaaga ma Faamanuiaga o lou Nana & Papa – Lui & Ofeila Leausa (Samoa) – Taesisi & Apulu (NZ). O ou uncles, aunties, cousins i Samoa, Niu Sila, Ausetalia, ma nai ou uso o Siniva & Madeira, lou tuagane o Selwyn i Ausetalia.

Sili alofaaga mai lou Aunty Sefau & Samuelu. Uncle Ah Chiu, Anania & Family, Losa, Ah Sam, PJ. Faasilisili alofaaga mai ou mātua o Aiomanu & Nele Patea.