Faamanuiaga 70 tausaga o le soifua Sueala Ah-Ching

Alofaaga ma faamanuiaga mo le aso soifua o le tina pele ia Maleta Sueala Ah-Ching, ua atoa i ai le 70 tausaga o lona soifua.

E vivii pea o matou agaga ma sii a‘e le faafetai i le Atua le Tamā, ona o lana tausiga alofa faapelepele, ua mafai ai ona aulia mai e oe le tina nei tausaga e tele o loo tatou mafuta fiafia ai. Alofa pea le Atua ma foai atu ia te oe le tina le soifua manuia i lou tino ma le mafaufau, ina ia faaopoopo ai pea nisi tausaga se tele e faaauau ai la tatou mafutaga.

Alofaaga mai lau fanau ia Ati Ioane ma le fanau, Fogavai ma le fanau, Simi ma le fanau, Anniemaria Sataoa ma baby Jaydene, Greta Sa Filipo ma le fanau, Viona Faraimo ma le fanau, Puao & baby Jodie faapea Fogavai aemaise au grandchildren, ae faasilisili ai alofaaga mai le tamā o le aiga, ia Opetaia Ah-Ching.