Faamanuiaga 50 tausaga o le faletua ia Liliuese Anae Maa ma Lasi Tuifao

Ua alalaga fiafia manu o le fogatia ma faateleina pea le faamanū i le Atua ona ua Ia foai nei tausaga e tele ia te oe Liliuese.

O se tina lelei e silisili lona tau i penina. Faafetai mo lou agalelei ma lou mataala i ou tiute ma faiva faatina, e lē gata i le aiga, ae faapea foi le Ekalesia.

Alofaaga mai lau fanau pele faasilisili mai si au manamea o Anae Maa Tuifao. Alofaaga mai si au tama pele o Lasi faapea le tina matua ia Peka Petaia, Nanai Tino ma Fa ma le fanau, faapea aiga uma lava i Ausetalia, Niu Sila ma Samoa.

Manuia lau tafaoga i le lalelei o Aotearoa. Faamanuia atu foi le Atua i le aso soifua o le tamaitai o Lasi Tuifao.