Faamanatu 16 tausaga o Francis ma le 8 tausaga o Junior Tuua

E faamanū atu lo‘u agaga i le Atua ona ua aulia ma faamanatu faatasi aso fanau o si a‘u fanau pele ia Francis ua atoa ai lona 16, aemaise o si a‘u pepe ia Junior ua atoa i ai lona 8 tausaga.
O la‘u tatalo ia aogā o lua ola mo lona finagalo. Ia tausia e ona aao alofa o lua lumanai, ma tatala faitotoa o manuia ma maua nisi lua tausaga se tele.
Alofaaga e lē mavae mai ia Vincent, Steve, your only sister Matilda, aunty Nive, Too n all your cousins, and many love from your Mum.
Francis(16) ma si ona uso o Junior(8) ua faamanatu o la aso fanau