Ekalesia L.M.S. Pasefika Samoa i Aotearoa

“Ia ia te outou foi lea lava manatu sa ia Keriso Iesu. Ua ia faamaulalo o Ia ia te Ia, e pei o se pologa.”
O lagona ia o le Laulau-a-Fono o le Matagaluega a le Ekalesia L.M.S. Pasefika Samoa i Aotearoa, ina ua tuuina mai e le Taitaifono ma le Ekalesia Aoao o lea lava Ekalesia le maliega, ina ia faavae ma faatūina loa le Matagaluega a Niu Sila lava latou.
Ma ua manatu ai le Laulau-a-Fono, e matagofie ma lelei pea lava, ona faaauau galuega atiae – O pologa o le tala lelei a lo tatou Faaola, o le Alii ia o Keriso Iesu. Ma ia faasilisiliina ai pea lava le Viiga o le Atua le Tamā, le Alo, ma le Agaga Paia, Amene!
O le Taitai Matagaluega o le susuga i le Toeaina Sualauvi Solomona Iosefa, o le Failautusi o le susuga i le Faafeagaiga Soopale Faoasau, ma le Teuoloa o le susuga i le Toeaina Misa Fatu Teleiai.