Ekalesia e lē Faatoilaloina Tusi Faitau – Faaaliga 2:8-12

O le tusi i le ekalesia i Semurana i Asia laitiiti i vaitaimi o sauāga sa feagai ma latou, o le luitau – leai se mea e lilo i le Atua. O galuega uma, na te silafia, e oo lava i puapuaga sa fetaiai ma latou. O alofaaga molitino ia ina ia mautinoa, o loo manatu mai le Atua i faafitauli o feagai ma latou.
Afai o feagai oe ma ni faigata faaleulugalii, ma ua oo ai i se loto mafatia, poo faanoanoa ona o fanau lē usiusitai ua sosola ese ma aiga. Po ua tele foi aitalafu ma mea faitupe ua lē iloa poo le ā le mea a fai.
Masalo foi o loo maua i gasegase faigata, ua fiu e saili fofo ae lē manuia. Poo le ā lava se faafitauli, ua ta‘u manino mai e le Tusi Paia, e silafia e le Atua mea uma.
O Iesu, o loo faamatalaina, ‘o le muamua – ma le mulimuli.’ Lona uiga, o loo muamua le Atua ia te oe, toe mulimuli le Atua ia te oe. O le alefa ma le omeka, o ia o lou amataga, o ia foi lou gataaga. Lea lava ua tautino mai, na te silafia mea uma, na te siosiomiaina i tatou tusa lava poo ā mea e tutupu.
Sa na silafia puapuaga, faatasi ma le mativa o le Ekalesia i Semurana. Fai mai, ‘ua ou iloa lou mativa – a ua e tamaoaiga!’ O le ekalesia e mativa i le tino.
E leai so latou fale tapuai taugata e pei o le tele o falesa ua iai nei, ae tamaoaiga ona tagata-lotu i le onosai. E leai ni a latou teugatupe faavaitaimi, ae tamaoaiga ona tagatalotu i le faamaoni i le Atua. O mea ia na iloa i le ekalesia i Semurana.
O le manatu o le toatele, o le ekalesia vaivai ma le ausage, peitai e ese lava le faamasinoga a le Atua, e lē pei o tagata. E vaai le tagata i mea faitino, a o le Atua e loloto ma amiotonu lana silafaga.
O le upu a Paulo ia Korinito (2 Korinito 8:9) e faapea; “Aua ua outou iloa le alofa tunoa o lo tatou Alii o Iesu Keriso, sa tamaoaiga ia, a ua faamativaina ona o outou, ina ia faatamaoaigaina outou i lona mativa.” Samoa e, ua faatamaoaigaina tatou e Iesu Keriso. Ua tamaoaiga i galuega lelei e pei o le 1 Timoteo 6:18 “… Ia latou agalelei atu, ia tamaoaiga i galuega lelei…”.
O tagata faatuatua, e taulamua i galuega lelei – mo isi. E lē faalogologo tiga pe faamoemoe i se taui. Ae ua uunaiina e le tumu o Iesu Keriso e auauna ai ma le talitonu, e tauia e le Atua mea.
O le mau lava foi lea a Iakopo 2:5, “Ou uso pele e, faalogologo mai ia, e le ua filifilia ea e le Atua o e matitiva i lenei lalolagi, ia tamaoaiga i latou i le faatuatua, ia tofia foi i le malo ua ia folafolaina mai i e alolofa ia te ia?”
O le tele o taimi, tatou te manatu faatauvaa ia i tatou lava, ma tatou losilosi solo i mea e maua e isi tagata. Ae a tatou matuā manatunatu lelei, ona tatou iloa lea o le tamaoaiga o le Atua ia i tatou. Fai mai se isi o‘u faiaoga o le Tusi Paia; O lona toalua, sa maua i le ma‘i o le kanesa o le susu. E lē faigofie ia te ia le vaai atu i mafatiaga o si ona toalua, ma le taufaasoasoa ona ua faaletonu lana galuega ina ua ma‘i.
O lana tautinoga, e sili ia te ia le nonofo ma lona toalua e maua i le kanesa ma taufaasoasoa, i le nonofo ma se toalua ae ola mulilua. Aua o le ā le aogā e maua ai tupe, ae lē maua e laua le fiafia? Auā o tua atu o mafatiaga ma le oti, o loo iai lo la faamoemoe.
O lenei aiga, sa faatamaoaigaina e le loto ua malie i le Atua. O le tasi lea o faamanuiaga e tele ina misi e tatou, ona tatou te faatusatusa manuia o le Atua i le tamaoaiga faalelalolagi.
Ia silafia lelei, e oo puapuaga i tagata uma, ona o loo tatou i le lalolagi faigata.
O le apoapoaiga foi lea a Paulo ina ua faamalosi i loto o le ausoo, ma apoapoai atu ia tumau i le faatuatua; ua faapea atu, “o puapuaga e tele e tatau ona tatou sao atu ai i le malo o le Atua.”
O Tavita foi sa puapuagatia, fai mai o ia; “e tele lava mea leaga e oo i le ua amiotonu, ae laveaina o ia e le Alii ai ia mea uma.” (Salamo 34:9).
O le ekalesia i Semurana, sa tusi aualofa i ai le Atua ia aua ne‘i fefefe i mea tiga e oo atu, ma tumau seia oo i le oti.
E manino le luitau a le Atua mo lea ekalesia, ma o le augani foi lea mo tatou – ia tutumau seia oo i le oti.
E lē tumau seia oo ina e fiu. Pe tumau seia oo ina ua leai sou tofi i totonu o le ekalesia – ona sui lea. E lē tumau seia oo ina uma lou onosai. Leai – ae siea oo i le oti.
O le tagata ua filifili e ola mo Iesu, e lē faatoilaloina e se mea lona faamoemoe. Auā a manatu ia Iesu ma ona puapuaga i luga o le Satauro, ona oo mai lea o le agaga faamaualalo ma tatou faapea ane, o ai tatou ua maliu ai le Tupu o le lagi ma le lalolagi? O ai tatou tagata agasala, ua tuua ai e le Atua lona Paia, ae liutino tagata?
O lagona na e tupu ai le lototele ma tautino – e lē faatoilaloina e se mea lo tatou ola faatuatua ia Keriso Iesu. Samoa e, tatou tutumau ia Iesu ma lona finagalo.