E te Silafia?

E leai se fesootaiga o le lanu o le atigi fuamoa ma lona aano, o minerale aoga uma e maua mai ai, o le tofo, poo le tulaga foi e saka ai? O fuamoa e papae atigi, e maua mai moa e papae o latou fulu ma papae lautaliga. O fuamoa e eena atigi, e maua mai moa e mumu o latou fulu ma mumu lautaliga. O matuamoa e eena o latou fuamoa, e masani ona tau lapopoa teisi atu ma aai tetele, o le a foi lena e taugata atu fuamoa eena nai lo fuamoa papae.