E te Silafia?

Aisea e taua ai o le hamburger ae leai se ham i totonu o lena burger? Fai mai le tala, na alu se tagata Siamani faatauoa i Asia i se vaitaimi o le 1800s. Na ia vaaia ai tagata maumau solo i na nuu (nomadic Tartars) e tuu a latou fasipovi i lalo o nofoa o loo saofafai ai ia latou solofanua, e faamalū ai. A o feminoiai le solofanua, e oloia solo ai foi ma le fasipovi ma nuti ai. Ona toe salusalu faaputuputu lea e le tagata na nutiga povi ma faamanogi loa mo le taumafa. O le aikia lea o le nuti o le fasipovi na amata mai lava i tuā i le nuu o lea tagata faatauoa, le taulaga o Hamburg, o ina sa lagilagi ai e tagata a latou fasipovi a o sasao ae le afi, ma ta‘u ai loa o le fasipovi a Hamburg.