E tauaso le alofa

Na ola ae lava le teine o Rosina e tauaso, ma a o faasolo ina matua, ua matauina e lona aiga ona uiga faanoanoa ma le itaita gofie ona o le le mafai ona ia iloa atu mea mananaia o loo talanoa ai lona aiga ma isi foi tagata.

Ua faasolo atoa le ita o Rosina i soo se tasi ma soo se mea, sei vagana ai lava lana uotama, si alii amio faatamalii o Pelema, aua e le mafai ona faafiti Pelema e fai soo se mea e manao ai Rosina, ina ia tau faafiafia ai lona loto.

O aso uma e mafuta ai ma talanoa Rosina ma lana uo, e taumafai lava Pelema e faaoleole le teine po ua le tatau loa ona la faaipoipo, ma e tautino pea i ai e le tama, ua ia nofosauni e tausi o ia i lo la olaga atoa e tusa lava pe tauaso. Ae o le tautinoga lava a Rosina ia Pelema, ana faapea e iai lava sina ona sulu e mafai ai ona ia iloa atu o ia ma iloa atu nisi mea, semanu ua leva ona ioe la te faaipoipo.

Ua mafaufau loloto Pelema i le manao o si ana uo ma ua mafatia foi ona lagona i le alofa i le teine ma lona fanoga o loo faaleo soo ane i taimi uma la te talanoa ai. Na tau le mafaufau o le tama, maimau pe ana tele ni tupe, aua na ia faalogo e iai nisi tagata o loo mafai ona fai o latou taotoga e fomai atamamai, e faaaoga ai ni totoga mai isi tagata ua maliliu, e pei la o mata poo se fatu foi, ona atoa ai lea o se mea sa lei maua e lea tagata.

Peitai o le itu e toe foi ai i tua na mafaufauga o Pelema, aua na ia faalogo foi, e matua taugata lava tau o loo totogi e na tagata mai ia i latou o loo foaia ane na totoga. Ae o loo mau pea i le ulu o Pelema upu nei a Rosina, ‘ana faapea e iai lava sina ona sulu e mafai ai ona ia tau iloa atu o ia ma iloa atu nisi mea, semanu ua leva ona ioe la te faaipoipo.’

Ua maua nei le faaiuga a Pelema. Na agai ane Pelema i le fale o Rosina e tau i ai, o ia e faimalaga i le isi setete mo le masina atoa i se mataupu i lana galuega. Ina ua faamavae le tama i lana uo, sa ia musumusu atu i le taliga o le tamaitai, “Rosina, ou te tatalo ia ou foi mai ua sui lou mafaufau ma e taliaina au ta te faaipoipo.”

O le faaiuga o le vaiaso lona lua talu ona malaga ese Pelema, ae tei ua lafo ane se tusi i le meli a le aiga, e faatuatusi mo Rosina.