E lē avea lou iloa Tautala Faasamoa e fai ai oe ma Faamatala pe Faaliliu Upu Faasamoa (Speaking Samoan Does Not Make Anyone a Samoan Translator)

Aua le avea lou iloa tautala faasamoa e te‘i ai ua fai oe ma faamatalaupu faasamoa, e lei lelei ona e aoga i le tulaga o le faamatalaupu ma le faaliliuupu (Interpretation and Translation). Manatua e iai le tagata e afaina pe a sese ona e faaliliuina pe faamatalaina ni upu.

E vave lava i tagata e tautatala faaperetania ona faatonu tagata Samoa ma isi atunuu e faamatalaupu.

E matuā lē tatau lava i se tagata e na ona iloa tautala faasamoa ae lei aoaoina i le taleni o le faamatalaupu ma le faaliliuupu, ona fai ma faamatalaupu,  aemaise lava tulaga e afaina ai se isi Samoa.

O le vaiaso nei sa ou finau ai i se mataupu i le High Court, e lē o a‘u o se faamatalaupu, o a‘u o le loia. O la‘u galuega o le fai o lo‘u tulaga faaloia ma sauni ma tapena faamatalaga e fai i totonu o se faamasinoga ou te tuai.

Sa faapea ni manatu o ni loia papalagi o loo tutu mo le isi itu i se mataupu o loo o‘u tauaveina i le High Court, e leai se mea e manaomia ai e tagata Samoa lea ou te tu ai se faamatalaupu, ona e mafai lava ia te au ona faamatala faasamoa i a‘u clients tala na fai i le faamasinoga i le taimi e fai ai malologa. Sa ou tetee ou te lē faamatalaupu, e lē o a‘u o se faamatalaupu ona o le itu lenei:

 

• E oo i le taimi e malolo ai, ua tele mea ua uma ona talanoaina i luma o le faamasino ae lei faamatalaina i le itu Samoa, pe a faia e loia ma faamatalaupu faasamoa le loia.

• Afai e faamatalaupu ma tu i le tulaga loia le loia Samoa, o lona uiga e lē alu le taimi o le loia e faavasega ma tapena ni tali i ni mataupu na laga i le taimi o le faamasinoga, ae o le a alu le taimi e faamatalaupu ai.

• E tusa pe lelei le faasamoa a le loia, e lē tatau lava i se loia Samoa ona fai ia ma faamatalaupu, auā e aveese ai le vaai toto‘a i le mataupu i luga o le tulafono lea e i luma o le fale faamasino.

 

Afai  e te lei aoga i aoaoga faamatalaupu ma faaliliuupu, aua le faasogāseseina oe e soo se tagata lava e fai atu ia te oe, e te faamatalaupu, fai i ai e leai e lē o oe o se faamatalaupu, e tatau ona sue mai se isi.

E lē tele lava ni upu e sese ona faaliliu, ae afaina ai se ola o se tagata e lē lelei a latou gagana faaperetania.

Poo le fale faamasino poo lau galuega ua faaletonu, a valaaulia oe e le pule lua te o atu ma sau support person, aua ne‘i e aveina se isi Samoa mai i totonu o lou falefaigaluega, ae sue mai se tagata Samoa ua uma ona aoga i le faamatalaupu ma le faaliliuupu.

E faapea foi pea tutupu mai ni mea i totonu o Ekalesia, auā le faamoemoe i soo se isi e iloa faasamoa, e fai ma faamatalaupu.

E faapea foi totonu o le falepupui. O le tele o tatou tagata i totonu o le falepuipui, e lē malamalama i le English o loo faamatalaupu i ai tagata faigaluega i le falepuipui, e lei lava ni aoaoga i le faaliliuupu.

Ua ou iloa o loo iai pagota e lē o lelei ona faaliliu upu ia te i latou e tagata faigaluega. E tusa pe o oe o se pagota, e tatau ona finau ia avatu se faamatalaupu ua agavaa ma maua aoaoga i le tulaga o le faaliliuupu ma le faamatalaupu.

Manatua e sili le alu o le taimi ma le tupe e saili ai se faamatalaupu lelei, auā le faamatalaina auiliili ma manino ia te oe ni tala o mea o fai, le taimi e fai ai. O lou ola e afaina ai pe a lē nofouta.

Aua le fefe i tagata e pulea galuega, fale faamasino poo soo se mea lava ua afaina ai oe. Fai i ai e taofi le amataga o se talanoaga ona e te manao i se faamatalaupu poo se faaliliuupu ua uma aoaoga i lea vaega o galuega tāua o le faamatalaupu pe faaliliuupu.

 

E sili le puipuia i lo le togafitia.