E afua mai mauga le manuia o le nuu ~ 21 Mati 2011

I le suafa o Keriso e faatalofa atu ai i le paia ma le mamalu o Samoa aemaise le aufaitau. Malo le soifua ma le lagi e mamā.
O loo faaauauina pea le tatou talatalanoaga e faatatau i le tofiaina o taitai i totonu o le Ekalesia. E pei ona ta‘ua i nisi o lomiga ua mavae, e lē o inei se atoatoa ona o lenei mataupu e tofu lava le ekalesia ma lo latou faiga, aemaise o auala ua faavae ai ma sau ai i tausaga ua tele.
Peitai e iai le lagona e fia sailiili i totonu o le afioga a le Atua ina ia lē gata e faatupu manatu, a ia avea foi o se avanoa e mafai ai ona fai suiga i nisi o auala ma metotia o loo tatou faaaogāina e taitaia ai le ekalesia Kerisiano ina ia laugatasia ma le Afioga a le Atua.
Sa o tatou vaavaai i nisi o ata poo auala o loo faamatalaina ai e le Tusi Paia le Ekalesia a le Atua ina ia mafai ona mataituina i le taimi e filifili ai taitai ina ia tutusa ma le finagalo o le Atua.
I le vaiaso nei ou te fia aumaia se tasi o a‘oa‘oga a le Tusi Paia, o loo ta‘ua ai o le Ekalesia o le “Lafu Mamoe a le Atua”. Afai la o le ekalesia o le Lafu Mamoe, e tatau ona taitai e leoleo mamoe.
O le galuega a leoleo mamoe o le vaaia lea ina ia mautinoa e fafaga, faainu, ma puipui le lafumamoe. Ina ua tofia e Keriso Peteru e taitai le ekalesia, na ia fesili i ai ina ia mautinoa o le taitai o le a tuuina i ai le galuega, e moni lona alofa i mamoe, ina ia fafaga ia i latou. (Ioane 21)
O le tali faatolu a Peteru ia Keriso, “Ioe le Alli e”. Na faatonuina Peteru e Keriso ina ia “leoloe” i le lafu mamoe.
O le uiga o le upu Eleni “leoleo” lea e maua mai ai le upu “faifeau”. Atonu o le faamatalaina e le tatou gagana ma le lagona na iai i o tatou tuaa ua mavae, o le upu faifeau e faatatau lea i le tagata ua tuuina i ai le matafaioi o le faia poo le tala‘iina o le feau a le Atua.
Soo se tasi e avea ma taitai i totonu o le Ekalesia, e lē na o le faifeau ua tuuina i ai lea matafaioi o le puipui ma leoleo le ekalesia. Puipui le lafumamoe mai le osofaia e le fili.
O le faifeau ua avea ma taitai o le ekalesia, ua na o le tagata e toatasi e lē mafai e ia ona vaaia mea uma ma tagata uma o le ekalesia. O le tāua lena o le iai o isi taitai e faia le galuega o le leoleo.
E lē o le finagalo o le Atua le avea o le faifeau e tasi e pei o se toa ta‘uta‘ua na te faia mea uma lava i totonu o le ekalesia.
O le lagona e masani ai i tatou, o le faifeau lava e faia mea uma. O le faiafeau e faia tonu uma, o le faifeau e faia lotu uma, lauga i Aso Sa uma, asiasi i tagata mamai uma, fai faaipoipoga uma ma isi tulaga uma faapena.
E lē o se tulaga lelei lea, aemaise pe a oo ina toatele le ekalesia. E tatau i le faifeau ona faaaupegaina nisi taitai i totonu o le ekalesia ina ia faia ia tulaga. Manatua foi le fautuaga a Ietero na tuuina atu ia Mose, ina ia totofi ni taitai o le toaselau, taitai o le limasefulu.
E iai lo‘u lava talitonuga e tāua le tele o taitai malolosi, faaleagaga, alolofa i totonu o le ekalesia latou te faia le galuega o le leoleo ma fafaga le ekalesia.
E tāua lo tatou malamalama i le gagana o loo faaaogāina e le Tusi Paia e uiga i le tofi faifeau poo le leoleo.
O loo i totonu foi o le feagaiga fou se tasi o upu e tali uiga tutusa foi ma le leoleo poo le faifeau, o le upu lea o le Epikopo poo le toeaina.
E iai taimi e fesuiai ai le faaaogāina e le Feagaiga Fou o tofi ma galuega faatino, ae auga lava i le mea e tasi, o le vaaia lea o le ekalesia, leoleoina o le lafu mamoe.
Silasila i le 1 Peteru 5:1-2. “Ou te aioi atu i toeaiina o ia te outou, o au foi o le toeaina, ma le molimau i tiga o Keriso, ma le ua tofusia faatasi i le manuia a faaali mai. Ia outou leoleo i le lafu mamoe a le Atua o ia te outou, ia tausi i ai ma le loto”.
E foliga i lenei auganiga a le aposetolo e pei o le saunoaga a Keriso ia Peteru. I lenei fuaiupu e atagia ai o le toeaina o le leoleo mamoe, poo le leoleo mamoe o le toeaina foi.
O le upu i le gagana Eleni o loo faaaogāina e faamatalaina ai le leoleo, o le upu “Poimen” lea i le gagana Eleni. O le uiga la o lenei upu e faatatau lea i le galuega o le fafagaina o mamoe.
O le tiute o le faifeau poo i latou o loo leoleo i totonu o le ekalesia o le mautinoa o loo lelei le fafagaina faaleagaga o le lafu mamoe. I se isi faaupuga, o le laugaina ma le a‘oa‘oina lea o le Upu a le Atua. O se matafaioi autū lea a le faifeau poo faifeau o le ekalesia.
E lē gata o le fafagaina ae faapea foi le leoleoina. O mea nei lua e o faatasi. Ia puipuia le ekalesia mai le fili e ono osofaia ai le filemu o tagata.
O le faifeau e mataala e pei o le leoleo mamoe ina ia aua ne‘i iai se luko, aemaise luko e o mai i ofu mamoe. Ia leoleo le ekalesia mai a‘oa‘oga sese. Ia leoleo le ekalesia mai tagata tau faasese. Ia leoleo le ekalesia mai faaiuga fai e ono lepeti ai le filemu ma le fealofani o le ekalesia. Ia leoleo le ekalesia mai manatu ma faiga a le lalolagi e ono aafia ai le ola faaleagaga. Atoa ai ma le tele o isi tulaga ina ia saogalemu le ekalesia.
O le Upu lona lua o loo faaaogāina e le Tusi Paia e pei ona ta‘ua i le tusi o Peteru, o le upu, “Presbuteros”. O le uiga o lenei upu, o le toeaina lea i le gagana Eleni. O le upu foi lea e tasi o loo aumai ai le upu perepereane lea o loo faaigoaina ai le Ekalesia Perepereane.
O se tasi lea o tofi taitai i totonu o le Feagaiga Fou. O le uiga o lea upu e faatatau lea i le matua faaleagaga. E tatau i le taitai ona matua faaleagaga.
E ono faigata i le tatou faaliliuina le upu “toeaina”, e faaseseina ai i tatou ona o lo tatou manatu i le tagata ua matua poo le tamā matua, e pei ona ave i ai le tatou upu “toeaina”.
Peitai i le a‘oa‘oga a le Tusi Paia, o le “prebuteros” i le gagana a le Tusi Paia e faatatau lea i le matua faaleagaga ae lē o le matua o le tino i le tele o tausaga.
A oo la ina totofi ni taitai, silasila i le tagata e matua faaleagaga, ae lē o le tagata ua sina le ao se‘i tulou. E mafai ona matua i tausaga ae tamaitiiti lava i le ola faaleagaga.
O Timoteo sa avea ma toeaina o le Ekalesia i Efeso, ae pei ona outou silafia, o ia o se tama talavou, ma le atalii faaleagaga o Paulo.
Na iloa lava e Timoteo lona faatauvaa i lea galuega ae na fautua i ai Paulo, “Aua nei inoino se tasi i ona po o lou taulealea, ae ia fai oe ma faaaoao i e ua faatuatua i le Upu, ma le amio, ma le alofa ma le loto, ma le faatuatua ma le le gaoia.” (1 Timoteo 4:12).
Na faatonuina foi e Paulo le Aposetolo ia Timoteo ina ia totofi isi toeaiina e vaaia le ekalesia i Efeso. Afai o manatu ma fuafua le ekalesia e saili ni taitai fou, se‘i mataituina lenei tulaga.
Silasila i le tagata e matua faaleagaga. Silasila i le tagata e ola i le Upu a le Atua. Silasila i le tagata e fiafia e tatalo ma ola tapuai. Silasila i le tagata e loloto le tofa faaleagaga, ma iai le onosai ma le faapalepale e mafai ai ona lavatia ma onosaia faafitauli e ono tutupu mai.
Aua le tofiaina se tagata e fulufulu lele ma ma itaita gofie. O le tagata e matua faaleagaga e mafai ona faatinoina mea e pei ona faaali e Paulo ia Timoteo. O le faatuatua i le Upu, o le amio ma le alofa, o lē e mafai ona faaa‘oa‘o i ai le faatuatua, poo se tasi e mafai ona fai ma faataitaiga.
Ma le tulaga mulimuli, o le tagata e lē gaoia. O le tagata lea e iai le filemu o le Atua. O le tagata e iloa pulea lona loto ma mafai ona ola fetāla‘i le mafaufau.
Ia fesoasoani mai le Atua ia i tatou uma i totonu o Ekalesia o loo tatou galulue ai. Faamalo atu i taitai o loo faia le galuega o le leoleoina o le lafu, o le fafagaina o mamoe i totonu o le ekalesia. Faamalo foi i susuga i faafeagaiga mo le galuega o le folafolaina o le Upu i vaiaso taitasi.
Ia faamanuia le Atua i lenei vaiaso.

Lui Ponifasio
www.luiponifasio.wordpress.com