Ausia e Amelia Kolai Letoga le 90 tausaga

Amelia Kolai Letoga

Salani Falealili Samoa ma Mt Roskill Niusila

Atoaga lona 90 tausaga 31/12/12

 

Manuia lou aso soifua tina, alofa le Atua ma faaopoopo nisi aso se tele o lou soifua tatou te mafuta ai ma e tautua ai mo le Atua ma lona finagalo. Toaga pea e tatalo i le Atua e foai mai le malosi ia te oe ina ia umi ai le tatou mafutaga.

Matou te alolofa tele mo oe Grandma.  We love you so much.  Alofaaga mai lau fanau:

Maiava Vilivili & Soonalote ma le fanau ( NZ)

Maiava Saua & Fofoga ma le fanau (NZ)

Mativa ma le fanau (Samoa)

Elisapeta & Suailua ma le fanau (NZ)

Sinaumea & V.Malaga ma le fanau (NZ)

Faiupu & Manu ma le fanau (NZ)

Lou uso ia Epi & George ma le fanau (NZ)’ aemaise ou aiga uma I Niu Sila, Tutuila, Ausetalia ma Samoa.

Faamanuia le Atua I le atoaga o lou 90 tausaga Grandma.

God Bless you Happy Birthday Grandma and we Love You So Much.