Auala mo le faaaogāina o le Tulafono

(Procedure in Law)

E iai vaega o le tulafono e tatau ona silafia le eseesega, ma tatau ona malamalama i le faaaogāina.

O le malo o Niu Sila, e iai tulafono a le lalolagi ua sainilima ai le malo o Niu Sila e amanaia e Niu Sila. O ‘International Laws’ ia e lē mafai e le malo o Niu Sila ona na ona saini lima i ai, ae lē faaaogāina i le faiga o galuega a le malo i totonu o le atunuu, aemaise tiute of Niu Sila i le va ma isi atunuu o le lalolagi.

O le tulafono a le malo lea e pasia e le Palemene o tulafono ia e ta‘ua o ‘Statute Law’ ma e tusia i tusi tulafono a Niu Sila. O tulafono ia e iai le falefaamasino pe a fai ni faamasinoga. E eseese ituaiga Statute Law, auā e tele ma eseese mataupu i totonu o le atunuu e faaaogā ai tulafono.

O isi tulafono o tulafono ia e faasino ai ma faatapulaa mai ai auala e faaaogā, pe a faaaogā tulafono ia na pasia e le Palemene. O tulafono ia e ta‘ua o “Regulations”. A lē sa‘o le auala na faaaogā e se isi o le malo, se kamupani, poo se tagata i le faaaogāina o le tulafono, e toe faalēaogāina uma lava se faaiuga na fai, pe afai e sese le auala na fai ai.

Ua ala ona ta‘ua lenei mataupu ona o le tele o Ekalesia ma faalapotopotoga Samoa, e pei e lē o faatāuaina le faaaogāina sa‘o o tulafono tusitusia lea e lesitala i lalo o le tulafono a le malo, e puipui ai galuega fai a se Ekalesia¸ ma puipui ai se talitonuga faale-Tusi Paia a lea Ekalesia.

O le tele o faalapotopotoga ma Ekalesia e iai faavae ia e lesitala i lalo o le tulafono a le malo o Niu Sila (Constitution).

O Constitution e tusia ai tulafono na malilie i ai e fai tonu o ia faalapotopotoga poo Ekalesia, o tulafono nei e fai ma taiala i le faatulagaina eseese.

A iai ni meatotino a faalapotopotoga, e fautuaina lava le fai o Trust, e lesitala i le tulafono, e puipui ai meatotino e iai fanua, fale, tupe ma mea faapena.

Poo le Constitution poo se Trust, e tatau lava ona iai ni tulafono e faatapulaa ai le faiga o galuega a tagata o le a tauaveina tiute ia e tusia i lalo o le Constitution poo le Trust.

O faatonuga tusitusia e faasino ai auala e faaaogā e latou ua tofia e uuina tofi e faia galuega a le faalapotopotoga poo se Ekalesia, o tulafono ia e ta‘ua o Regulations. O Regulations e tusia ai lalo le “procedure” poo auala faaletulafono e tatau ona uia.

O se faataitaiga o tulafono nei e faatonu atu ai auala faaletulafono e uia a o lei faia se fono e tofia ai se suiga o ni sui e tauaveina ni galuega.

A lelei ona tusia le tusi tulafono lenei e faatonu atu ai auala faaletulafono e uia, e lelei foi ma mautu faiga o galuega a faalapotopotoga poo Ekalesia foi.

Ae tusa pe lelei ona tusi nei Regulations, ae a avatu na ona taatia ae lē faaaogāina, e leai la se aogā na fai ai ae lē o amanaia ma faaaogā nei tulafono.

O le tele o a tatou faalapotopotoga, aemaise lava Aulotu, o le tele lava o faafitauli ia e tutupu mai o le lē faaaogāina sa‘o o auala ia e tusia i tulafono.

O le tele o faafitauli ia e oo i luma o fale faamasino, o mataupu e lē tatau lava ona oo i ni faamasinoga, ae ua ala lava ona faaletonu, o le faatamala ma le lē faaaogāina o auala faaletulafono e fai ai galuega, ae fai i le poto faaletagata.

E iu ane ua pisa ma vevesi tagata, ae sue atu pe na faaaogā tulafono tusia a faalapotopotoga poo Ekalesia i se mataupu lea e vevesi ai, o le tele lava e sue atu e leai ni tulafono na faaaogāina, ae fai faasamoa, ma valaau gutu fonotaga, ae leai ni notices poo ni tala‘iga o se fono tāua ma aloaia i auala ia e tusia i Regulations lea e faatonu atu ai auala e uia, poo le “process”.

E taugofie mamao atu le fai mautu o tulafono uma e faaaogā i le faiga o galuega a Ekalesia poo isi faalapotopotoga, ma malamalama lelei i le faaaogāina o nei tulafono, i lo le faatali se‘i tupu vevesiga ona feagai lea ma finauga i fale faamasino.

E sili le puipuia i lo le togafitia.