Aua le Faaaogāina se Igoa o se isi o sou Aiga ia Mafai ai se Bank Loan e Faatau ai se Fale, ae lē Tusia se Feagaiga:

O le tulai mai o se faaletonu tele lava i le va o ni teine se toalua (o le auso), ua laga ai le manatu e tusia atu i lenei vaiaso se fautuaga i le faafitauli ua tulai mai, atonu e aogā. O le teine e matua o le auso, na sau i Niu Sila faigaluega ma totogi le pasese e sau ai lona uso laititi i Niu Sila.

Ae lei faia ni toalua o nei teine, sa faatau e le teine matua se fale e nonofo ai ia ma lona uso. I le taimi na faatau ai le fale, sa fai le Bank i le teine matua, e lē mafai se loan ona e lē lava lona totogi e guarantee ai le loan.

Sa ta‘u e le teine matua i le Bank, e lē na o ia e nofo i le fale, o lea e iai lona uso laitiiti lea ua faigaluega, o laua e totogiina le loan.Na malie foi le teine laitiiti e ave lona igoa e fesoasoani i le la loan ma lona uso e fai ai le la fale. Sa lelei mea uma ae lei faia ni toalua o nei teine.

Na fai le toalua o le teine matua, alu lea o ia faatau le isi fale ma lona toalua, ae faaaogā le fale muamua e guarantee ai le loan o le fale o le teine matua ma lona toalua.

Sa nofo le teine laitiiti ma nisi o aiga ua fai mai, i le fale muamua ma totogi le loan. Sa fesoasoani malosi le teine matua i le totogiina o le loan o le fale muamua lea e nonofo ai lona uso laitiiti ma nisi o le latou aiga, pe a lē lava le tupe a le teine laitiiti. Fai loa le toalua o le teine laitiiti, alu ese le teine laitiiti e nonofo ma lona toalua, ae sue tagata e mautotogi i le fale.

O le Faafitauli Tulai Mai:
I le taimi na faatau ai le fale e le teine matua la te nonofo ai ma lona uso laitiiti, ae lei faia ni o la aiga, sa tusi i o la igoa le fale muamua.

O le fale lona lua, mo le teine matua ma lona toalua, sa faaaogā le Equity (tau ua sii o le fale muamua, auā na faatau i aso ia o taugofie fale) o le fale muamua e deposit ai le fale lona lua, mo le teine matua ma lona toalua.

E ui ina faaaogā le fale lona lua e le teine matua ma lona toalua, sa tusi i luga o le mokesi o le fale lona lua, igoa o teine toalua le auuso, ma le toalua o le teine matua. E lei alu se tupe a le teine laitiiti e totogi ai le mokesi o le fale lona lua.

Ae pagā lea, ua fai nei le toalua o le teine laitiiti, ua tagi loa nei i le fale faamasino le teine laitiiti ma lona toalua fou, e ave atu se vaega tupe tele e lona uso matua, e aveese ai lona igoa, mai i le mokesi o le fale lona 2.

O le fale muamua, ua faatau atu i tagata ese, ma o loo uu e le loia sa faatauina le fale, le tupe na totoe mai i le totogiina o le mokesi sa totoe i le fale muamua. O loo finau le teine laitiiti ma lona toalua o le tupe lea na totoe o le fale muamua e tatau ona ave atu uma ia te ia.

O loo finau le teine matua o le tupe na totoe mai, ina ua uma ona totogi le mokesi o le fale muamua, e ave atu ia te ia se vaega, ona o ia sa tauaveina le mamafa o le totogiina o le fale muamua, ma o lana tupe sa deposit ai le fale muamua. E lei finau le teine matua na te aveina uma tupe o le fale muamua.

O Mea Nei sa Tatau Ona Faia e Teine:
1. Sa tatau ona tusi pepa le feagaiga sa fai e nei teine i le taimi na faatau ai le fale muamua, ma saini ai laua uma. O lea feagaiga e tusi ai i lalo poo ai na totogiina le deposit, ma le la maliliega i le totogiina o le loan. Sa tatau foi ona tusi ai poo ai e totogiina ni mea o le fale e leaga ma toe faafou. Se tatau foi ona iai se faaupuga, pe faafefea ona vaevae le tau e faatau ai lea fale, pe afai ae faatau.

2. I le taimi na faatau ai le fale lona lua mo le teine matua ma lona toalua, ae faaaogā le fale muamua e faalava ai le deposit (i le Bank) o le fale lona 2, sa tatau i nei teine e toalua ma le toalua o le teine matua ona faia se latou feagaiga e tusia ai mea ua malilie i ai latou e toatolu mo le fale lona 2, ona saini lima uma lea o le toatolu. Tofu latou ma le kopi o le maliega.

3. Sa tatau i le loia sa fautuaina teine nei i le taimi sa faatau ai nei fale ona faatonu teine e sue loia a le teine matua, e ese mai ma le loia a le teine laitiiti, ia maua ai le “independent advice”. Sa lē tatau i le loia e tasi ona ave se fautuaga i teine e toalua. Sa lē tatau i le loia ona na ona ave o pepa sa ia faatumuina, i teine e saini, ae lei faamalamalamaina i ai ni mea e tatau ona uia e nei teine.

4. Sa tatau foi i nei teine ona aua le na o le fai o se auala ia mafai mai ai se tupe o se loan i le Bank, ae fua i luma ma fua i tua, poo ā ni faafitauli e foliga e tutupu mai i se taimi o i luma?

O lenei ua fai finauga a nei teine i fale faamasino. Ua nonofo uma nei teine i toalua papalagi. O le fautuaga sa ou tuuina i se tasi o nei teine sa fesiliga i se fesoasoani, ia fai se auala vave e soalaupule ai lenei mataupu e laua, ma fai e laua o le auso, se faaiuga e tumau ai se fealofani.

Sa fautua i ai e fai se faaiuga e laua ona tusia lea o se la feagaiga, e aloaia ai la manaoga ma sefe ai le tupe, i lo le o e finau i le fale faamasino. E aogā nei mea e tutupu, e laga ai manatu e talanoaina, atonu e fai ma taiala mo tatou auā le tatou nonofo ai i lenei olaga. Manatua, e fai loa foi taitoalua, e atili ai le faigata o ni mataupu na amataina e lei faia ni aiga.

E sili le puipuia i lo le togafitia. Ana tusia e nei teine o la manaoga i le taimi na faatau ai la fale, e leai ni tupe e alu i ni finauga i fale faamasino.