Aofia le Siva ma le Gagana Samoa i avanoa sikolasipi – 2011

O se tala fiafia lea mo alo ma fanau o loo naunau i tomai tau siva, auā ua faailoa mai se pepa o faamatalaga le fuafuaga a le Matagaluega o Aoga a le atunuu, o le a amata i le tausaga fou, 2011, ona aooga nisi i avanoa faasikolasipi mo le a‘oa‘oina o tomai tau siva.

E lē gata i le siva, ae o le a‘oa‘oina foi o le gagana Samoa, lea ua iai le fuafuaga o le a maua ai foi nisi avanoa sikolasipi mai le Malo mo le tausaga fou.

O nei avanoa sikolasipi e LĒ MAFAI ona toe apalai i ai i latou o lea e ave foi ni a latou mataupu i ni avanoa faasikolapisi i le taimi nei.

O nei mataupu e lua ua faaopoopo i mataupu o loo masani ona maua ai avanoa sikolasipi, o se iuga o ni suesuega ma sailiiliga sa toe lauliliu i le tausaga nei e le vaega o loo galulue i le Ofisa mo Faailoga a Niu Sila (NZQA) e tusa ai o mataupu ua lisi e ave i ai avanoa sikolasipi.
E tailua tausaga ma toe iloilo lenei lisi (Scholarship Subjects List) e tusa o ni faatalanoaga ma le vaega a le matagaluega o loo iai lea matafaioi. O mataupu taitasi e faia i ai le iloiloga, e fuafua lava i vaega e pei ona ta‘ua i lalo.

E iai foi isi mataupu sa iloiloina peitai ua lē o aofia ai mataupu nei o le a ofoina ai avanoa sikolasipi, ona e lei lava se lagolagoina e le matagaluega ma lei ausia foi vaega e tatau ona moomia, o mataupu e pei o le Health, Home and Life Sciences, ma le Earth and Space Science.
E iai le faamoemoe o le NZQA o le a toe iloiloina nei mataupu i le tausaga e 2012, e saili ai pe tatau ona aofia i le lisi mo avanoa sikolasipi o le 2013.

O mataupu uma ua aofia i le lisi mo le tausaga fou, o le a toe iloilo, ona faatulaga loa lea ina ia ogatusa taiala o le faatinoga o sikolasipi ma polokalame o a‘oa‘oga i Niu Sila (New Zealand Curriculum).

E ono maua nisi faamatalaga atili o nei mataupu mo avanoa sikolasipi pe a fesootai atu ia Steve Rendle/Angela Perez, i le telefoni: 0274 57 57 83 / (04) 463 4240 poo le imeli angela.perez@nzqa.govt.nz