Agasala ma le Faaolataga O le ua ia Keriso – o le tagata fou ia!

Toe faatalofa atu i le suafa manumalo o Iesu Keriso i lenei vaiaso fou. O le viiga ma le faaneetaga e foi atu pea i le Alii lo tatou Atua.
O ai na iluilu ma talutalu o le a tatou toe aulia mai lenei vaiaso fou? Aua e moni lava o le tagata e fuafua, a o le Atua o Ia na te faataunuuina.
O lana lava pule faitoatasi ua tatou sapi ai ma see ai nei i vaa o malie e pei o lea upu a le atunuu. Foi atu laia ia te ia le viiga ma le faaneetaga aua ua matua tatau ma onomea. Viia le Atua!
A o faagasolo pea a tatou aoaoga e uiga i le taua o lo tatou iloa o le mana o le faaolataga, ua tatau nei ona e malamalama i le tulaga ua tatou tutu mai ai ina ua tatou o ese mai le agasala ma ona tuinanau, ae liliu atu i le taliaina o manuia o le Atua, e ala i le faaolataga ua saunia e Iesu Keriso i le satauro.
2 Korinito 5:17 “O lenei, afai o ia Keriso se tasi, o le tagata fou ia, ua mavae le ola tuai, faauta, ua oo mai le ola fou”. Atonu e le toe tau faamatalaina lenei vaega, ua manino lava le afioga a le Atua. O lou taliaina o le faaolataga o se amataga fou foi lea i lou olaga.
O le taimi lava tatou te taliaina ai Iesu e avea ma alii ma faaola i o tatou loto, ua amataina ai foi se savaliga ma Ia. O lona uiga o le a tele ni suiga o le a tulai mai i lou tagata, aua foi o le a le toe pule oe ia te oe, ae ua avea nei Iesu ma pule i lou soifua ma lo‘u ola.
O le avea la o Iesu e fai mou pule o le a faapena ona mataituina ai ni suiga ogaoga i lou soifua. Ua suia nei lou olaga tuai poo le olaga faiaina sa iai i se olaga manumalo ma le faaeaina. E le gata i lea, ua suia foi lau tautinoga.
E ese le taua o lenei vaega i le soifuaga faakerisiano, ona o lau tautinoga e faalagolago i ai lou taunuuga. (Your confession leads to your possession) Fai mai le afioga a le Atua, o upu e te tautala ai, o oe lava lena (What you say is what you are) A e tautino lava la o oe o le tagata malosi, o lona uiga o le a talitonu foi i ai lou loto, ma o le a vaaia foi se tagata malosi. A e talitonu o oe o se tagata faimea lelei, o le a faapea foi ona e faia mea lelei ma le matautia e viia ai le Atua.
Ua ou manatu e ao ona faatauaina le mataupu lenei i lenei vaiaso, ona o le tele o tatou, tatou te fiafia e fai tautinoga sese poo folafolaga e taitaiina ai tatou ma a tatou fanau i le faafanoga.
Ae pei lava ona ou taua muamua, e taua tele upu tatou te tautatala i ai, ona o upu o loo iai le mana e tutupu ai mea. A tautala i upu lelei, o le a tutupu mai ai mea lelei, a tautala i mea lē lelei, na o mea faaletonu foi o le a tatou vaaia.
O le tele lava o tatou matua Samoa, e ita loa i tamaiti, faaalu loa upu leaga uma lava i nai fanau, ae galo ia te oe, o upu na o loo faaaogaina e le alii o lenei lalolagi e faaleagaina ai a tatou fanau.
A o tuputupu ae i latou, o le a teu mau i o latou loto upu sa tatou avatu e pei o lenei “Se o oe matua e faalogota tele, e te matua ae foi faasevasevaloa lou olaga”.
O upu faapena e fiafia le fili e faamanatu ia tatou fanau, ma o le a avea ma a‘a oona e tupu ae i o latou loto ma oo atu ai i latou i se isi tulaga.
Afai tatou te toaaga e folafola o a tatou fanau o ni tama ma ni teine lelei, e usiusitai ma faalogo, ou te talitonu o le a le pine foi ona tatou vaaia ni tama ma ni teine ola matatau ma fiafia i le Atua, aemaise ai le ola usiusitai i matua. Manatua, o le ola faatuatua o lou talitonu atoatoa lea i mea e le o mafai ona vaaia e ou mata.
E ui lava la ina e vaaia ni fanau faalogotata, ae i mata o le faatuatua e tusa ai ma mea ua folafola mai, o le a e talitonuina ma o le a e vaaia foi ni fanau e matatau ma alolofa i le Atua i se taimi o i luma.
Tele foi o taimi ua folafola e nisi taitai o Ekalesia ni tautinoga sese e uiga ia latou ekalesia. Fai mai nisi taitai poo nisi faifeau “Se o le matou ekalesia ua na o se ekalesia vaivai, e leai ni tagata faigaluega lelei e iai”. Ae galo ia i tatou, ua faia i tatou i le faatusa paia o le Atua. Ua tuuina mai lona mana ia i tatou.
O le mana lea tatou te mafai ai ona faia soo se mea e ala i lona faatasi mai. E le tatau la ona tatou faia nei ituaiga faaupuga, leaga o mea uma e fai e le Atua o mea lelei, o mea matagofie e faaalia ai lona mamalu.
O nisi e ala ona faia ia faaupuga, ina ia faapea mai ai tagata e ese le faamaualalo o si taitai lale, ae ao ona tatou iloa e ese le mea e tau o le loto maualalo, ese le mea e tau o le loto toilalo.
Ou te talitonu a e fiafia pea e tautau o lau ekalesia ua na o se ekalesia faatauvaa, o lona uiga e te le o taliaina le galuega faaola ma le mana manumalo o Keriso ua mafai ai ona tatou maua le loto tele e mafai ai ona tatou faia soo se mea.
Ou tautala ma le faaaloalo, aua e le aoaia e Laupua Tamafaiga, ae manatu le Taiala o se vaega lea ua faapea ona maileia ai nisi o galuega ma tumau ai i le tulaga o iai ona o tautinoga o loo faia pea e i tatou.
Ou te le faamaualuga i nei manatu ae ou te faamalosi atu e tusa ai ma le toa ua tuuina mai e le Atua tatou te galulue punouai ai e faia lona finagalo. Manatua, tatou te mafaia mea uma lava i le faatasi mai o Keriso ia i tatou.
Aua nei galo, o le taliaina o le faaolataga o lo tatou taliaina lea o le mana o le toetu. E le gata i le suia mai le olaga tuai i le olaga fou, ae ua suia foi lo tatou tulaga. Ua natia i tatou faatasi ma Keriso.
E le gata foi i lena, ae ua suia la tatou tautinoga. Ae o le mea e silisili ona matagofie, ua faapena ona suia ai foi ma lo tatou taunuuga. Soo se faiga malaga lava e ao ona taunuu i le taunuuga. E faapena foi le tatou faiga malaga faaleagaga. E ao ona taunuu uma i le manuia ua fuafuaina e le Atua mo i tatou.
O le molimau a le Tusi Paia, o tatou sa pei o mamoe ua se, sa taitasi ma faasaga atu le tagata i lona lava ala, peitai ua aapa mai le Atua ma toe faasino mai le ala sa‘o e ao ona tatou savavali ai. Ua suia ai nei lo tatou taunuuga, e pei ona tatou tausinio uma ai mo le ola e faavavau.
Samoa e, lou atunuu pele, aisea tatou te faatalanoa ai pea? O aso nei o aso ua leaga ma ua le o toe faigofie. A o Iesu lava na folafola mai, ou te ia te outou i aso uma lava, seia oo i le iuga o le lalolagi. O le fafagu foi lena a le Taiala mo oe, tatou talia le upu a le Atua, talia nei lana galuega faaola, avea o ia ma alii ma faaola i lou loto. O lona lava finagalo, ia aua nei iai se tasi e fano, a ia tatou maua uma le ola e faavavau.

Avea Iesu ma au uo i lenei vaiaso!