Agasala & Faaolataga o le faatuatua o tagata o le atua ia te ia

Salamo 46:1-11
O le Atua o lo tatou malu ia ma lo tatou malosi, e fai o ia ma fesoasoani silisili i puapuaga. O le mea lea tatou te le fefefe ai, pe a faaliliuina le lalolagi, ma luluina mauga i totonu o le sami, pe a taalili ma sousou ona suasami, ma faagateteina ai mauga i lona maualuga.
O le vaitafe, e faafiafia ona magavai i le aai a le Atua, o le mea paia o ia afioaga o le Silisili Ese. O loo i totonu ia te ia le Atua, e le faagaeetia lava ia, e fesoasoani le Atua ia te ia i le vaveao.
Ua vavao nuu ese, ua faagaeetia malo, ua tulei mai lona siufofoga, ona lilu suavai lea o le lalolagi. Ua ia te i tatou le Alii o ‘au, o le Atua o Iakopo o lo tatou olo maualuga ia.
Ina o mai ia, ina vaavaai i galuega a le Alii. O le ua faia faatafunaga i le lalolagi. Ina soia ia, ma ia outou iloa o a‘u lava o le Atua. E viia a‘u i nuu ese, e viia a‘u i le lalolagi. Ua ia te i tatou le Alii o ‘au o le Atua o Iakopo, o lo tatou ‘olo maualuga ia.
Ina ua faateia Amerika i osofaiga a le au faatupu faalavelave lea na faaleagaina ai fale maualuluga (twin tower) i tausaga ua mavae, sa faapena ona luluina le lalolagi atoa i lenei faalavelave. Sa oo mai e aunoa ma se lapataiga, ae sa anoanoai ni soifua na faaleagaina faapea ai ma le tamaoaiga o le atunuu.
Ua le toe po foi se lilo Samoa i le puapuaga sa fetaiai ma si o tatou atunuu o i lena vaiaso ona o le mafuie ma lologa e pei ona lamatia ai le ola o nisi e pele ia i tatou. Ioe, e moni a upu a le atunuu, e momoe ma manu ae sau mala e atiae. Afai tatou te manatunatu atili i mea ua tutupu mai, e lagona ai lava le faanoanoa ma le atuatuvale.
E le natia sa faatumulia i tatou i lagona o le fefe ma le le mautonu. O le mea moni Samoa, tatou te le alofia nei faafitauli, aua e sau e aunoa ma se lapataiga.
E manatu le taiala i lenei vaiaso e ao ona tatou mataituina, pe fesili ane foi oe i lenei taimi, poo le a lau mea e fai pe a oo mai tulaga faapea i lou soifua?
A faafuasei ona afatia oe i puapuaga o lenei olaga, pe lofia faafuasei foi oe i faafitauli e fati faa-galulolo mai i lenei olaga, O le a sau mea e fai ae pe faapefea foi ona e tali atu i nei puapuaga? O le mea moni e iai taimi e oso faafuasei mai nei mala faalenatura, ae te le fuafuaina. E le afaina foi pe te finagalo i ai pe leai, ma e matua leai sa tatou filifiliga e ono fai i ai.
I le Salamo e 46 ua faaautu i ai le tatou mataupu i lenei vaiaso, o loo faapena ona aumai ai le tulaga e ao ona tatou tutu ai i taimi faapena.
Ua aoaoina i tatou, e ao ona tatou faatuatua i le Atua, ma mau pea o tatou loto ia te ia pea oo mai puapuaga. i taimi o faafitauli ma taimi o faigata, e ao ona tatou manatua, o le Atua, O ia lava o le Atua, O ia o lo tatou malu. O ia lava o lo tatou lafitaga.
I le fuaiupu muamua seia oo i le tolu (f.1-3) e maeu le matagofie o nei fuaitau. Afai o oe o se tagata talitonu i le Atua, ou te lagona o se faamalosiau sili lea mo oe foi. Ua faailoa mai e le Tusi Paia, O le Atua o lo tatou malu, o ia lava o le tatou lafitaga.
O lona uiga, ua avea le Atua ma nofoaga malu tatou te sosola i ai, ma tatou lalafi ai. O lona uiga, a afatia i tatou i afa o le olaga nei, e leai se isi mea tatou te sulufai i ai, na o Iesu lava.
Ou te le iloa ia te oe, a o a‘u, o le tele ia o afa na afatia ai lau nei faigamalaga. E iai taimi o le soifuaga na foliga mai ai ua leai se faamoemoe.
Ae i totonu o na puapuaga ma faigata, na ou valaau ai i le Atua, ma ou faatagaina ai le Atua e galue mai. Ua uma lou poto ma lou malosi, ua uma masalosaloga o le tagata, ae leai se lelei na maua. Ae ou te faafetai i le Atua, o le taimi lava na ou valaau ai ia te ia, na aapa mai ma laveai a‘u mai le pologa sa ou iai. Ua aoaoina lou nei tagata, e leai se isi nofoaga e sili ona ou malu puipuia ai sei vagana lou sulufai atu ia te ia.
Salamo 91:1 “o lē nofo i le mea lilo o i ai lē Silisili ese, e mau o ia i le paolo o Lē e ona le malosi uma lava. Ou te faapea atu i le Alii, o lo‘u malu o ia ma lo‘u olo, o lo‘u Atua ou te faatuatua ia te ia.
O le tasi mea e ao ona tatou iloa, a tutupu puapuaga ma oo mai mea faigata, aua nei o tatou fememeai. (f.10-11) Ina fifilemu, ma ia outou iloa, o a’u lava o le Atua, e viia au i nuu ese, e viia a‘u i le lalolagi.
Ou te talitonu e faigata tele ona tatou fifilemu pe a oo mai taimi faigata, e pei ona tatou iai i lena vaiaso. E ogaoga le tiga ua oo mai i le faaleagaina o mea totino, aemaise ai le faaumatia o soifua o e ua pele ia i tatou.
Ae o le molimau a le Tusi Paia, e ao ona tatou filemu, aua le faameo, aua le fememeai, ae faataga le Atua e galue mai. O ia lava o le Atua malosi, o le Atua fai vavega, o le Atua e le o se tagata e pepelo ai.
A o fetaiai Iosefatu ma le nuu o le Atua ma faigata ina ua sii taua mai Amoni ma Moapi, (2 Nofoaiga a Tupu 20:17) na faapena ona oo mai le afioga a le Atua, “E le tau outou i lenei taua, ina tutu ia outou, ma ia outou tumau, ma outou vaai atu i le olataga mai le Alii o loo ia te outou. Iuta ma Ierusalema e, aua le fefefe, aua foi le matatau, ia o atu taeao ia te i latou, e ia te outou foi o le Alii.”
Samoa le atunuu pele, atonu o le toatele o tatou e fesiligia le moni ma le faamaoni o lenei folafolaga, ae tagai foi, o le molimau a le Tusi Paia, e luluina mea uma i le lalolagi nei, e mavae atu le lagi ma le lalolagi, a o le Upu a le Atua, e tumau seia oo i le faavavau.
A o tatou iai pea i nei vaiaso o le ufitia o si o tatou atunuu i puapuaga, e ao ona tatou nofo tatalo. Tatou faatagisia le alofa o le Atua, ia oo atu le agaga faamafanafana o le Atua i aiga uma ua faapena ona afaina i lenei faalavelave.
O le faamalosi a le Taiala i ai tatou o ola pea, e ao ona tatou faamalolosi ma loto tetele, ia tatou fifilemu ma iloa, o ia lava o le Atua.
O Ia lava o lo tatou olo maualuga, o lo tatou fesoasoani silisili i puapuaga. O le mea lea Samoa e lou atunuu pele, o le tatalo a le Taiala i lenei vaiaso faapei o la le fai salamo “O le mea lea tatou te le fefefe ai, pe a faaliliuina le lalolagi, ma luluina mauga i totonu o le sami, pe a taalili ma sousou ona suasami, ma faagateteina ai mauga i lona maualuga.
Aua o Iesu, ia lava o le vaitafe, e faafiafia ona magavai i le aai a le Atua, o le mea paia o ia afioaga o le Silisili Ese.
O loo i totonu ia te ia le Atua, e le fagaeetia lava ia, e fesoasoani le Atua ia te ia i le vave ao. Ua vavao nuu ese, ua faagaeetia malo, ua tulei mai lona siufofoga, ona lilu suavai lea o le lalolagi. Samoa e, pe a tutupu mai nei faigata, tatou olioli ma fiafia, Ua ia te i tatou le Alii o ‘au, o le Atua o Iakopo o lo tatou olo maualuga ia.
Manuia tele lenei vaiaso Samoa!