Afamasaga Telesia McDonald-Alipia (vaega 3)

Talofa lava, malo le soifua manuia i le mamalu o le tatou aufaitau. O le vaega mulimuli lenei o le talaaga i galuega atoa ai ma agavaa o le afioga ia Afamasaga Telesia Alipia.


Afamasaga Telesia Alipia

Agavaa Faapitoa ma le tulaga maualuga sa faapitoa i ai ona tomai

O le malosi ma le ausia o le tulaga i le puleaina ma le vaaia o galuega tau ofisa i le lotoifale o aoaoga, sa maua mai i taimi e tele sa galue ai ma avea ma faauluuluga o matata eseese i totonu o le Iunivesite o Aukilani. O ona tiute sa feagai ai i le tele o tausaga e aofia ai le puleaina o ni tagata faigaluega ma faiaoga, o le tusia ma le tuufaatasia o polokalame ma le tulaga o seleni, ma le fuafuaina ma lona faaaogāina.

O le isi vaega tele o lana tautua ma ona tiute sa feagai ai, o le taitaia o le atinaeina, ma le toe aoaoina o faailoga e pei o le tipiloma (Diploma and Bachelor mo aoga amata. E lē gata i auala eseese ma le poto salalau, ae faapea foi tu ma aganuu, o gagana atoa ai ma le puleaina o soo se vaega i totonu lava o le matagluega o aoga i Niu Sila.

Ituaiga aoaoga sa faapitoa i ai agavaa

Alafua ma le faatonutonuina o aoaoga mo aoga amata (curriculum early childhood education). O le faiaogaina o aoaoga mo le poto salalau i lona aotelega masani atoa ai o se faiaoga mo le Pasefika i le faaaogāina o gagana e lua mo le fanau ma faiaoga.

O se taitai mo le tusiaina ma le tuufaatasia o polokalame mo le atinaeina o le Pasefika i le Pasifika ECE, BEd. O se taitai i le tusiaina o polokalame e 36 e fesoasoani ai mo le tipiloma i aoga amata mo le lautele aemaise foi faapitoa atunuu o le Pasefika.

O isi tulaga sa ausia i le taimi lava o auauna ma tautua i totonu o aoaoga ma le matagaluega o aoga, aemaise ai mo le feosasoani mo le matagluega o le soifua maloloina i Niu Sila.

2006 – Sa auai i le faatinoina o se suesuega sa faia, poo se poloketi e sailia ai se auala aupito lelei mo faataitaiga, ma le toe aoaoina o ni metotia fou e fesoasoani ai mo le soifua maloloina aemaise o i latou ua le asuia le malosi atoatoa e galulue ai.

2005 – Auai o se sui mo le isi foi poloketi a le matagaluega o aoga lava, o le toe suesueina o ni auala ma ni faiga fou e faatino ma avea ai ma auala e ui atu ai aoaoga mo fanauiti mo le lumanai.

O se vaega o le polokalame a le malo o Niu Sila e tai sefulu tausaga ma faia. Sa aofia ai i lea lava poloketi ia vailaau ma fofō i le tulaga o le soifua maloloina ma le natura o mea i le siosiomaga, e faapitoa lava mo fanauiti ma aoga amata.

O le tausaga lava foi lea 2005 sa toe auai foi i le isi suesuega faapei ona ta‘ua i luga, peitai sa taulai lea suesuega mo tamaiti matutua ma le iunivesite i Aukilani.

Na sosoo ai ma le isi foi suesuega mo le sailia lava pea o ni auala ma faiga fou e fesoasoani ai i le aoaoina atili o tamaiti Pasefika, atoa ai ma le toe faaleleia atili foi o metotia e faaaogāina e faiaoga.

O le suesuega lea sa faatautaia e le New Zealand Council for Educational Research (NZCER). O le 2005 lava sa avea ai ma se tasi e faatautaia ma aoaoina le tulaga tau masini komepiuta, ina ia maua le agavaa e faaaogāina ai mo le galuega i totonu lava o aoga amata lautele ma le Pasefika foi. O lea foi polokalame sa i lalo lava foi o le vaavaaiga a le iunivesite o Aukilani.

O nisi o tiute faaopopo ma tofiga aloaia a o tautua pea i le matagaluega o aoga faapitoa mo aoga amata i Niu Sila

O le 2006 na tofia ai e fai ma sui o le pulega faufautua mo aoga i le atunuu atoa i Niu Sila, mo le polokalame sa faaigoaina o le (HIPPY). O se polokalame sa faatupeina lava e le matagaluega o aoga, ina ia atinae ai totonu o aiga ma le mafutaga a mātua ma fanau ina ia avea o se faavae mautu mo tamaiti a o lei agai mo le taimi muamua i totonu o aoga amata.

O le 2004 i le 2005, sa avea ai ma taitaifono mo le komiti faufautua mo le fono faufautua mo le atinaeina o le misiona mo aoga amata uma a le Pasefika ia Niu Sila atoa.

O le 2002 i le 2005, sa toe tofia ai foi e le minisita o aoga i lena vaitau e tauavea le tofiga faufautua mo komiti galulue i le tuufaatasia o ni faiga ma fuafuaga fou mo le 10 tausaga. O ni polokamale ma ni fuafuaga lava e atinae atili ai aoga amata i totonu o le atunuu.

O le 1999 i le 2003, na tofia aloaia ai foi e le matagluega lava o aoga a Niu Sila, ina ia fesoasoani i le matagluega i le tulaga o aoga tusitusi ma le faitau tusi.

O le 1997 i le 2004 sa tofia ai e le NZQA, o se sui o le Pasefika mo aoga amata, e faavae ma toe pasia nisi o faiga mo le manuia o aoaoga i le atunuu, e aofia ai aoaoga tumaoti ma aoaoga e lē o ni aoga a le malo.

E tele ma anoanoai nisi o tiute ma tofiga a le matagaluega o aoga sa tauaveina e lenei tina o le atunuu. O matata e lei faavaeina muamua, ae peitai o ia lava sa muai amataina ma lalagaina le tele o polokalame aoga mo le faaleleia o aoga amata a Niu Sila.

E lē gata i lea a o nisi lava foi matata sa galue ma tofia ai sa faavae i ona tomai ma agavaa sa mauaina mai iunivesite sa aotauina ai.

O ia o se tasi o maa tulimau aupito aogā e pei ona faamatalina e le toatele o faiaoga aemaise foi o ni sui mai totonu o le matagluega o aoga a Niu Sila, sa talanoa i ai le tatou polokalame. Tau ina ia faamanuia le Atua i le galuega tele sa feagai ma ia i le tele o tausaga ona o le naunautaiga ia manuia ma iu lelei le tausinioga a le fanau ma aoga amata uma i Niu Sila ma Samoa.