Aapa atu e Sii le Lima o se isi Tagata

Esoto 17:8-16

Faato‘ā uma lava na faafeinu e Mose le nuu ina ua matelaina, ae fetaiai loa ma osofaiga a Amaleka. Sa faafoisia lo latou malosi ma faamalilie lo latou galala ina ua ta e Mose le papa ma puna mai ai le vai e feinu ai Isaraelu.

Ae lei pine, ae toe feagai ma isi faafitauli. E foliga mai, soo se manumalo, e tua lava i faafitauli. Ua alalaga fiafia ina ua vaai mata i se mea ofoofogia, ae toe fetaiai foi ma le fili. E a‘oa‘o mai ai mo tatou, soo se mea e iai le manumalo, e iai foi ma nisi luitau tetele. Soo se mea e iai le lelei, e mulimuli ai foi ma leaga.

O le mau lea a le Aposetolo o Ioane 16:33 “Ua ou fai atu nei mea ia te outou, ina ia outou maua le manuia ia te au; e maua outou e puapuaga i le lalolagi, a ia outou loto tetele, ua ou manumalo i le lalolagi.” O le tautinoga manino, e iai puapuaga. Leitioa apoapoai le Tusi Paia ina ia oofu i tatou i ofutau atoatoa ua saunia mo le taua (Efeso 6:10-12).

O i lea ua lape ai le matua tauave a le tele o Ekalesia, ina ua faamuamua mea e lē tāua, ae galo o loo iai tatou i se taua e faifai pea. O le taua faaleagaga.

E lē na ona lauga ma a‘oa‘o le Tusi Paia, e lē na o le saili o tupe ma faaputuputu le tamaoaiga o le lalolagi. E lē na o le fai o polokalame ua masani ai, ae ia manatua, o loo tatou iai i se taua faaleagaga.

Ua tele measina a le malo o le Atua ua amata na faatuatuanai i ai Ekalesia. O agaga o tagata lolotu o loo fano ma saunoa i ai le tiapolo.

O matatia a le Atua ua amata ona lē amanaia e le tagata. O faavae o le fai mea tonu ua manunu ona o osofaiga a le fili, ae ua galo nimo e le Ekalesia, o le taua le mea lea e fai.

O le taua a le lelei ma le leaga, o le taua a le amiotonu ma le amio piopio. O le taua a Iesu ma le tiapolo, o le taua a le Ekalesia ma le lalolagi.

O le mea matagofie, ua tapenaina tatou e Keriso tatou te manumalo i le taua lea e fai. Manumalo faapefea? O le Talalelei o loo tatou tala‘iina, e mamana.

O loo iai faatasi ma le Agaga Paia ma tatou, ma o le manumalo foi, e mautinoa. E lē se manumalo taumatemate pe tauilo, e mautinoa. Ta‘utino mai Paulo, “ae faafetai i le Atua, o le na te foaiina mai le manumalo ia te i tatou talu lo tatou Alii o Iesu Keriso.” (1 Korinito 15:57)

E ui ina vaivai le nuu o Isaraelu ma tatou, ae faafetai o loo iai se aupega lilo ua saunia e le Atua e manumalo ai tatou. A malo mai Amaleka ia Isaraelu, ona sisii lea o lima o Mose, ona solomuli lea o Amaleka. Poo le ā le fia lototetele o Amaleka, na ona sisii lava o lima o Mose, faiaina. Ae a tuu i lalo lima o Mose, ona toe malo mai foi lea o Amaleka ia Mose ma Isaraelu.

E iai taimi tatou te vaivai ai, e oo lava foi i le aufaigaluega totofi a le Atua, e oo lava i ai lagona mafatia ma tupu ai le faavaivai. E mamafa le avega, e lē faigofie le faafesagai ma isi tagata. O le faatinoina foi o tiute e lē faigofie. Soo se tagata soifua, e oo lava i ai lagona ua lava ia, ua ainiumea, ua fia togi le solo.

Ae o le ā le mea e fai pe a oo mai taimi faapea i lo tatou ola ma lo outou soifua auauna i le Atua? Ia sisii i luga o tatou lima e ala i le tatalo. A e tagai ane foi ua vaivai lima o le isi ou uso ma le tuafafine, aapa atu i ai ma fesoasoani i ai e pei ona faia e Huro ma Arona. Sa saunia foi se maa e tietie ai Mose.

E faapefea na tatou faamalosia le isi tagata? E ala i le tatalo mo ia. E ala i le tatou inoino e muimui lea uso pe tuuaifuaina. Tatou te faamalosia le isi uso e ala i le faifai mea faatasi ma mafuta faatasi.

Sisii ou lima ma fesoasoani e sisii lima o le isi tagata ua e iloa e manaomia le taofi mau o lona faatuatua i totonu o le taua o loo tatou tau ai. Soifua.