A fia Sili, fai ma Auauna

Ua tatou iai i se lalolagi ua saili e le tagata lona lava lelei. Ua finafinau ia iloa ma amanaia ia e isi, tusa lava pe fai ni auala sese ma le piopio. Ua taufao le pule ma faamasinosino agavaa, ma ua nunumi mea uma ina ua taa‘i faafala e le fia matamuamua le tele o mea, ma faasese le mea moni ina ia maua vave manuia e lei afu ai.

Ua lē mā i le matapeapea ma faapouliuligia le mafaufau e lagona faatemoni. O uiga o temoni, e fiasili ma faamaualuga. Pei o se aiga mauoloa i Ausetalia ua faamasino le tina ma le fanau poo ai e pulea le piliona tala, ua lalau ai lenei ma lena ona ua faamuamua tupe i fanau ma aiga. E le se mea fou lea mea, auā e maua foi i Samoa ma totonu o tatou faigalotu.

Ae o le Tusi Paia, ua faataoto ai taiala e le Atua i mea e ao na savavali ai lana fanau faatuatua. O lea matatia, o le soifua auauna, e pei o le mau a Samoa, o le ala i le pule o le tautua. Ae a tautua lelei, e pule lelei, a tautua leaga, e fai foi ma pule leaga, ma e fitu manatu e faapupula atili ai le finagalo o le Atua, e ala i le soifuaga o Iesu ma lana Upu.

 

1. O auauna, e faatalitali i le Atua e faaeaina ma siitia latou. Afai e te alu i se faalavelave poo se faiga‘ai, alala i tua, ae lē o le faamalō atu fofoka i le talāluma, nei te‘i ua toe faafoi oe i tua ona mā lea o lau oti. E sili le fai mai e te susū atu i luma, e mamalu lea ma tauleleia. (Luka 14:7-11)

2.   O auauna, latou te silafia lelei lo latou valaauina, tusa pe fetaiai ma faigata, e lē faatafa. Ua silafia e Iesu o le a tuuina atu o ia i lima o tagata e faasauaina ma maliu ai. E lei saili se alofaga pe faafitia le laasaga ua aga i ai lana misiona. Sa alu mautinoa, auā o le auauna e faataatia i lalo lona ola mo lona matai. E le se auaunaga lelei le taulamalama i le matai.  (Mareko 10:32-40)

3.  O auauna e usiusitai ia Iesu, ae lē sailia ni o latou tulaga. O Iakopo ma Ioane, sa faatauanau mea e nonofo ai, fai mai le augani, ia nofo le isi i le taumatau o Iesu, a o le isi i le agavale. E mulimuli ia Iesu, ae faananau i tulaga tofi. O le auauna lelei, e tāua le usiusitai ma le faamaoni. Latou te faafeiloai manaoga o isi, ma auauna mo le manuia o le lautele. (Mareko 10:41-45)

4.   E auauna ma le faatuatua i le Atua, e aunoa ma se masalosalo pe a tutupu faafitauli, latou te iloa lelei e pule aoao le Atua i mea uma. Sa faigofie ia Iesu ona auauna, auā sa ia silafia lelei lana misiona. Sa ia silafia lelei le mea na sau ai, e oo foi i le iuga o lana misiona. Sa mautinoa i lona loto, o ia o le tagata filifilia, tusa pe maualalo se galuega e fai, e le afaina lea. E le fiatagata pe faasiasia ona o tiute maualalo ua tuuina na te fai, ae fai ma le faamaoni auā ua ia iloa o loo silafia e le Atua mea uma. (Ioane 13:3)

5. E auauna i le solo ma le apa fafano, e le faamalosi ona saili sona nofoa i le ulu o le laulau pe taumafai e nofo i se nofoa taualoa, ae faamuamua isi. E iai le muagagaga a Samoa, e le tau iloa tama a tausala. (Ioane 13:4-11)

6.   O auauna e manatunatu alofa ma faatāua mea e tatau ona faatāua. Ua silafia e le ausoo ua iai faafitauli ona ua faatupulaia tagata e mulimuli atu ia latou tala‘iga, ona totofi lea o tiakono e galulue e faasoa meaai, ae faasaga latou i le aoaoina o le Upu. Ua faamuamua mea na valaauina ai latou, ae talofa o nisi e na o ‘ai. E salusalu ‘ai ae galo o lana manulauti o le laugaina o le faaolataga a le Atua. (Galuega 6:1-6)

7.  O auauna e tuu avanoa ma koleni isi ia faaauupegaina i o latou tiute ma valaauina. E le faapito pe poto leaga, ae faasoa agavaa ma tomai mo isi. Ua silafia e Ietero le faigata o le galuega a Mose, ma fautua ia totofi nisi e tausoaina le avega. E le iai se manatu le alualua o Mose pe faapea, ne‘i te‘i ua sili atu se ia te ia, ae sa faia e pei o fautuaga ma maua ai lona fesoasoani. O auauna e iai taimi mo e fesoasoani ai mo le lelei o isi. (Esoto 18:17-23)

 

O nei manatu, e le o le atoatoa lea, ae ua na o ni taiala e laasaga ai se loto fia auauna moni, pe toe faamanatu ai ia tatou lo tatou valaauina. Manatua foi, e iai le fuaitau, ua motu ma le taula.

A lē toe sailiili lelei ma toe silasila totoa i le faataunuuina o tatou tiute, e iai le taimi tatou te o ese ai ma le alafua a le Atua, ae ua faatino i le malosi ma le mafaufau faaaletagata, ae faatuatuanai lē e ana le valaau na valaauina ai tatou.

Ia manatua, e iai le aso tatou te tutu ai taitoatasi i luma o le Atua, ae faamasinoina tatou i mea na fai i le tino lenei, mea uma. Ae o le Luitau, tatou toe siaki poo ogatasi lo tatou malosi ma le finagalo o le Atua.

E aogā lenei tusitusiga e taulagalaga ma taulogologo ai tatou uma, ne‘i mea ane ua tatou faamamafa i o, ae galo ai na vaai ane poo tutusa lo tatou valaauina ma lona faatinoina. Poo faamalieina le finagalo o le Atua ona o lo tatou valaauina.

Soifua.