December 14, 2013

Inailau a Tina

A faalagi le itupa o tina ma tamaitai i le gagana masani, ona faapea lea, o le Itupa Vaivai. Ae a faaleo loa le fuaitau ua lauvivilu i ai le atunuu “E au le Inailau a Tina”, ona ese lea o le vaai a Samoa i le Itupa Vaivai, e peiseai o le Inailau a […]

Inailau a Tina Read More »