July 27, 2013

‘Ata i le $10,000

E ese foi auala ua maua ai le ‘ata i Samoa O le faagasologa o lenei tausaga i galuega masani aemaise le feagai ai o aiga i Samoa ma le tiute masani o le galue ma sailiga o le seleni mo aiga, e laitiiti lava se taimi ua maua ai se avanoa e malolo teisi

‘Ata i le $10,000 Read More »