March 6, 2013

Gagana o eleiga

O galuega o le amataga o le tausaga a le lala o le F.A.G.A.S.A. i Ueligitone, ua sauni atu mo le fetufaaiga o le “Gagana o eleiga”. O lenei fetufaaiga o le faamautuina lava o le sini autu o lenei tausaga: “Fafaga le fanau i upu ma tala. Tautala i lau gagana”. E tele le

Gagana o eleiga Read More »