May 18, 2011

Aua le Faaaogāina se Igoa o se isi o sou Aiga ia Mafai ai se Bank Loan e Faatau ai se Fale, ae lē Tusia se Feagaiga:

O le tulai mai o se faaletonu tele lava i le va o ni teine se toalua (o le auso), ua laga ai le manatu e tusia atu i lenei vaiaso se fautuaga i le faafitauli ua tulai mai, atonu e aogā. O le teine e matua o le auso, na sau i Niu Sila

Aua le Faaaogāina se Igoa o se isi o sou Aiga ia Mafai ai se Bank Loan e Faatau ai se Fale, ae lē Tusia se Feagaiga: Read More »