March 28, 2011

Galuega 11:24, “Aua o le tagata amio lelei o ia, ua tumu i le Agaga Paia ma le faatuatua; ua faaopoopoina ai foi tagata e toatele lava i le Alii”.

E iai ni vaega o le soifuaga o Panapa e ese le matagofie, e tatau na tatou matamata i ai, ma fai ma fesoasoani mo lo tatou lava ola taumafai mo le Alii. E tāua nei uiga e faamanatu ai le faamoemoe ola o le avea o tatou ma Kerisiano. Auā e agamalie ma felanulanuai

Galuega 11:24, “Aua o le tagata amio lelei o ia, ua tumu i le Agaga Paia ma le faatuatua; ua faaopoopoina ai foi tagata e toatele lava i le Alii”. Read More »