Masofa faavae papa o le Aai o Fugalaau

Ua moni upu a le Tusi, ‘O le mea ma lona tausaga i mea uma, ma ona po i mea uma…. o ona po e atiae ai, ma ona po e lepeti ai. O ona po e ataata ai, ma ona po e tagi ai.’ E lei afea e se finagalo o soo se tasi […]

Masofa faavae papa o le Aai o Fugalaau Read More »