August 23, 2010

O le Manino o Mataupu o le Faavae lena o Tiute Fai a i Latou o loo Faia Tonu e Aafia ai Ola o Tagata (Transparency is the Key to Good Governance)

TUPE: Ona o vaega eseese o lotu e i lalo o “Charities” e iai tupe totogi a lotu e toe refund mai le tax e le malo, pe a lesitala le Ekalesia o le  Charity. Ona o le tulafono a Niu Sila, ia manino mea tautupe uma ma  lafoga (tax) ia maua refund a charities

O le Manino o Mataupu o le Faavae lena o Tiute Fai a i Latou o loo Faia Tonu e Aafia ai Ola o Tagata (Transparency is the Key to Good Governance) Read More »