August 16, 2010

O le Manino o Mataupu o le Faavae lena o Tiute Fai a i Latou o loo Faia Tonu e Aafia ai Ola o Tagata (Transparency is the Key to Good Governance)

I taimi ua tuanai sa ou fesiligia ai pe tatau i faifeau o lotu ona taliaina teutusi tupe i taimi o maliu. Ou te momoli atu le faafetai ia i latou na faafesootai mai a‘u ma faasoa mai. O le manaia lena o le olaga fetufaai e nonofo malamalama uma ai. Faafetai mo i latou

O le Manino o Mataupu o le Faavae lena o Tiute Fai a i Latou o loo Faia Tonu e Aafia ai Ola o Tagata (Transparency is the Key to Good Governance) Read More »