November 18, 2009

E tauaso le alofa

Na ola ae lava le teine o Rosina e tauaso, ma a o faasolo ina matua, ua matauina e lona aiga ona uiga faanoanoa ma le itaita gofie ona o le le mafai ona ia iloa atu mea mananaia o loo talanoa ai lona aiga ma isi foi tagata. Ua faasolo atoa le ita o

E tauaso le alofa Read More »