Malamalama i le Tusi o Faaaliga (19)

I le suafa o Keriso lo tatou Faaola ma le na togiolaina i tatou, e toe faatalofa atu ai i lenei foi vaega o le tatou tusitusiga o le Malamalama i le Tusi Paia. E le faaitiitia le agaga faafetai i le Atua ona o le meaalofa sili o le Kerisimasi mo i tatou o […]

Malamalama i le Tusi o Faaaliga (19) Read More ยป