Malamalama i le Tusi o Faaaliga (15)

E faafeiloai atu i le suafa mamalu o Keriso le Tamai Mamoe, le Alii o le Ola. Ia alo maia o le faaauauina foi lenei o le tatou Malamalama i le Tusi Paia. O loo tatou iai pea i le Tusi o Faaaliga. O loo tatou iai le mataupu e ono o loo faamatalaina mai […]

Malamalama i le Tusi o Faaaliga (15) Read More ยป