Malamalama i le Tusi o Faaaliga (5)

I le suafa pele o Keriso le Nasareta e faafeiloai atu i le mamalu o Samoa i soo se tulimanu o lenei kelope o aumau ai. Faafeiloai atu i le agaga maualalo. E iai le talitonuga o loo manuia outou uma i le agalelei ma le faamaoni o lo tatou Tapaau o i le lagi. […]

Malamalama i le Tusi o Faaaliga (5) Read More ยป