“Pe mafai ona ta faaipoipo?”

O le taimi muamua lava na ou fesiligia ai o ia pe mafai ona ma faaipoipo, a o faatoa tai ono o ma tausaga.

“O le a fai au ma au tane, ae fai oe ma a‘u avā,” o lau tala lea. “E leai,” na pau a lena o lana tali. “Ioe, ta te faaipoipo,” sa ou toe fai atu ai.

“E leai,” o lana toe tali mai lea ma savali ese. E lei umi ona alu ese atu, ae ou tu ae foi au i luga ma savali ese. Ua leai se malie o le fai toatasi na o au o le ma faleoloa lea sa fai i lalo o le tamaligi telē i autafa o le matou fale.

O le taimi lona lua na ou toe fesiligia ai o ia ina ia ma faaipoipo, a o tai sefulufa o ma tausaga. Sa ma paga i le siva a le matou aoga e fai i tausaga taitasi.
Sa ou tutu i fafo mai o le faitotoa o le potu lea sa fai ai ana teuga, ua maea uma au teuga, o lou suti uliuli ma lou fusiua faalipine (bowtie). Ina ua matala le faitotoa o le potu ma savali mai i fafo le tamaitai, na tatavale lou fatu ma toetoe nofo lau mānava, a o ou pulatoa atu i le laalaa mai a lenei tamaitai lalelei tele.

Ua ou faapea ifo i lou loto, ‘ai e faapea foliga o agelu ia e masani ona ou faitau ai i tala, aua e masani lava ona faapea mai, o agelu e atoatoa ona lalelei ma susulu matagofie o latou foliga. A o lenei ua faafuasei ona ou vaaia se tamaitai ua atoatoa lona lalelei, lona uiga ai o se agelu faatoa pau ifo mai le lagi.