“Ou te fia vaai i le isi atalii o lou tamā”

Talu lava ona ou ola ae i le matou aiga ma le matou mafutaga ma ou matua ma ou tuagane, ou te lei faalogo lava faapea e iai se isi fanau poo se atalii poo se afafine o lou tama i se isi fafine. E iai ou tuagane fai, ae o fanau a le tuafafine o lou tama, sa fai e ou matua ina ua tetea o latou matua.

E tele tala ou te faalogo ai i isi tamaiti, poo talanoaga foi a tagata matutua ou te faalogo ai o tau ni fanau e eseese tama poo tina, na ou faalogo foi i le faaupuga faapea, e ‘tele faletama’. Mulimuli ane na ou iloa ai le uiga, o se tagata e tele nisi ana fanau mai isi ona toalua. O le tele foi la o taimi, ou te faalogo ai lava, e le lelei le va o tamaiti nei e eseese o latou matua.

Sa iai se tamaititi e ma te faifai mea faatasi lava i le matou vasega i le Kolisi o Samoa, ma e tele ina sasaa mai ia te au i le tele o aso ma te talanoa ai, ona o laua ma lona uso matua e ese lo la tama, ma e la te iloa lelei lava le fai mea faapito o le tamaloa lea ua nonofo ma lo la tina, i lana fanau moni, ae tele lava ina unai ia laua leaga uma, ma vevesi ai lo latou aiga.

Ma e faaleo mai lava foi e lau uo lona ita tele i lona afa uso ma lona afa tuafafine, aemaise lava i lona tamafai.

Sa pei au o lana faufautua sili, ma e tele taimi atonu sa aoga au fautuaga i si au uo lea, aua e iai nisi taimi e matua sasaa mai ona mafatiaga ma lana faaupuga, ua sili ai le oti, nai lo le mafatia i uiga o le la tamafai.

O faamatalaga nei a nai au uo, ma ituaiga o olaga o loo ola ae ai i totonu o o latou aiga o loo vaeluaina, sa ou nofo ai lava ma faapea ifo, ‘amuia au ia ma ou tuagane e tutusa uma lava lo matou tina ma le tama.

Ae i nisi foi taimi, ou te toe mafaufau faapea, maimau pe ana iai se isi fanau a lou tama poo lou tina, sei aumai foi latou matou te mafuta faatasi, ina ia faatino i ai au fautuaga ia e fai soo i lau uo i le aoga, ‘e le tatau ona avea le eseese o matua o le a suia ai fua lona alofa i nai ona tei ia e ese lo la tama.’

Ma o lou lagona moni lava lena i taimi uma. Ou te manao ia faaali atu i ni ou uso ma tuagane e eseese o matou matua, o matou uma lava e tasi ma e tatau ona matou fealofani.
I se isi aso na ou taumafai ai e talatalanoa i lou tina i lea mataupu, ‘A ea Mama, faamata e te alofa i ni fanau a Papa pe ana faapea e iai sana fanau i se isi fafine?’ e lei uma lelei atu lau fesili ae faasesepa mai mata o lou tina ia te au, e peiseai e le fiafia i lou fai atu o ia ituaiga o fesili. Ou te lei toe lotea lava lea mataupu i luma o lou tina, ae o se mataupu o loo tele ina ou talanoa ai i le aoga, aemaise lava pe a ma talanoa ma si au uo lea e ola ae i se aiga faapena.