“A o lenei, o tumau le faatuatua, ma le faamoemoe, ma le alofa, o na mea e tolu; a o le sili o na mea o le alofa lea.” 1 Korinito 13:13

Ua tausinio tagata ia maua meaalofa eseese e pei ona folafola mai e le Tusi Paia. E iai le faamalolo ma‘i, o le faivavega ma le tele o meaalofa e pei ona masani ai.

E manatu nisi, e sili le perofetaga i le tautala i gagana ese, a o isi e sili le faivavega nai lo le faamatalaina o gagana. E lē o se mea leaga le naunau ia maua meaalofa faaleagaga e auauna ai mo le Atua, auā o se tasi lea o laasaga tāua o le soifua galue i totonu o ekalesia.

Ae ua iai faatasi ma ni faasinoala e lima taitaiina ai le soifua galue o le tagata.
O le ekalesia i Korinito e tamaoaiga i meaalofa eseese faaleagaga, e pei ona molimau mai le Tusi Paia (1 Korinito 1:7), “… o lea ua outou le matitiva ai i se meaalofa e tasi …”.
A silasila i le mataupu e sefululua ma le sefulufā o le muamua le Korinito, o loo laulau ai e le Aposetolo le tele o meaalofa ua tofusia ai le Ekalesia.

O le lagona foi o Paulo o se mea lelei le naunau (1 Korinito 12:31) i meaalofa eseese faaleagaga; ae peitai na ia manatu e faasino i le ekalesia i Korinito ma i tatou le ala e silisili lava.
O le mataupu la e sefulutolu, lea ua fofola mai ai le silisili ese o le alofa, se‘i tatou matamata i le aano o le manatu o Paulo e uiga o le silisili ese o le alofa.

1 Korinito 13:1-3
I totonu o fuaiupu nei, o loo ta‘u mai ai le silisili ese o le alofa pe a faatusatusa i le tautala i gagana a tagata ma agelu.
E oo foi i le perofeta ane, ma le iloa o mealilo ma le poto uma lava, e sili lava le alofa. O le mea e faateia ai, ona e oo foi i le faatuatua, afai e aunoa ma le alofa, e lē tauleleia lea faatuatua, ma isi meaalofa faaleagaga uma.
O le uiga o le manatu o Paulo, o le ā le aogā e maua ai meaalofa nei, ae leai se alofa e galueaina ai ma faagaioi ai nei meaalofa uma? E lē o le mea ea lea ua tele ina masesei ma fevaevaeai ai le tele o tagata Kerisiano ma ekalesia? Auā foi ua tupu ai le manatu fia mata muamua ma le fiasili ina ua maua e nisi nei mealofa, ma vaai maualalo ai pe faamaualuga ai i le va nonofo ma isi uso a tagata.

O le isi lea faapogai o le tusi lenei, se‘i tau faasa‘osa‘o ai uiga feainai o le ekalesia i Korinito. Fai mai le aposetolo, e sili le tagata e na te mauaina le alofa.
1 Korinito 13:4-7
I fuaiupu nei ua faamatala ai e Paulo le alofa e fai lona tino, e iai ona foliga vaaia ma o ni veape (verbs), poo ni upu gaioi ma galulue e mafai ai e le tagata ona iloa tino le mea ua ta‘ua o le alofa. E pei o le onosai ma le agamalu. O mea ia e iloa ai le tagata e iai le alofa.

O le toe faalauteleina e Paulo o le alofa, ua aumai ai ma mea e lē mafai e le alofa ona fai: e lē losilosi le alofa, e lē mimita vale, e lē faafefeteina, e lē amio matagā, e lē sailia e ia ana lava mea, e lē faaitaitagofie, e lē tautuuai leaga ma isi mea o loo i le lisi. O lona uiga, o le alofa e faatonutonu ai le galueaina o meaalofa a le Atua, ae ia atagia foi le alofa i uiga ma amioga a tagata. Auā o le alofa e fai ai mea lelei, o le alofa foi e lē faia ai mea e lē lelei.

1 Korinito 13:8-13
Ua matuā manino mai ai i nei fuaiupu le tulaga ese o le alofa – e lē uma. O lona uiga o isi meaalofa uma e iai lo latou taimi e lē toe manaomia ai, pe le toe aoga ai foi. Ae o le alofa, e faifai pea.

O le faataitaiga, a iai se perofetaga e fai, e iai le taimi e taunuu ai lea perofetaga, ona uma lea. Auā foi o lea ua taunuu. O le poto foi e mavae ma iai lona mutaaga. Pei o le tala faatusa a Paulo i le tamaitiiti, e poto ma manatu faatamaitiiti, ae a oo ina matua, ua suia le poto faatamaitiiti i le poto faatagata matua.
Ua lē aogā le poto sa iai muamua i le poto e faatuputupulaia pea. O la Paulo i le fuaiupu faaiu o le mataupu; “A o lenei, o tumau le faatuatua, ma le faamoemoe, ma le alofa, o na mea e tolu; a o le sili o na mea o le alofa lea.” E sili le alofa auā o le natura lē suia lea o lo tatou Atua.

O se tasi lea o fua o le Agaga Paia e maua e le tagata ina ua suia atoatoa lona soifua faaleagaga, ua fotu ma fuga mai lea fua matagofie, o le alofa. O le mau a Ioane (1 Ioane 4:8), “O se le alofa ua le iloa e ia le Atua, aua o le Atua, o le alofa lava ia.” O le alofa lea i le gagana Eleni e ta‘u o le Agape, ua alofa mai, tiga lava lo tatou tulaga agasala ma le eleelea i lana silafaga, ae ua alofa mai lava. A maua le Atua, ua maua le alofa.

O le alofa lea e mafai ai ona lē amanaiaina vaivaiga o se uso poo se tuafafine, ma faigofie ai ona magalo aleu o isi tagata, ina ua malamalama, o tatou foi o tagata lē atoatoa, ua alofaina e le alofa paia o le Atua. Soifua.