“…a ua faamalosi e Tavita lona loto i le Alii lona Atua. “David encouraged himself in the Lord”

Malo le folau Samoa le atunuu pele, talitonu ua tofu i tatou ma tautinoga ola i le alofa ma le agalelei o le Atua. O lenei foi ua tatou aulia mai lenei vaiaso fou o le amataga o feau ma galuega ua totofi ma valaau ai i tatou.
O le mea moni, e ui ina tele fita ma faigata e fetaiai pea ma i tatou i lea aso ma lea aso, a o le molimau a le Tusi Paia “Aua ua ou mautinoa, e le mafaia e le oti, poo le ola, poo agelu, poo alii, poo e malolosi, poo mea i nei ona po, poo mea atali, poo le maualuga, poo le loloto, poo se tasi mea na faia, ona faateaeseina mai i tatou i le alofa o le Atua.”
O le faataunuuina o le valaau a le Atua e le faigofie, o le mafuaaga lena e matua alaga tatau ai ona fausia o tatou olaga ia mautu ma mausali. Aisea? Aua foi a oo i le taimi e afatia ai le folauga ma sousou ai le vasa, ae ua lava tapena oe ma au e fetaiai ma nei faigata.
A o lei tietie Tavita i lona nofoalii e avea ma Tupu o Isaraelu, e ogaoga luitau ma faafitauli na fetaiai ma ia.
Pei ona tatou faitau atu i le tatou tusi faitau o lenei vaiaso, e le gata i le sauai o Koliata, a o le lamalama mai foi o Saulo ina ia fasioti ia te ia, aemaise ai le teena e ana uo ma e sa latou faifai mea faatasi, ina ua ave faatagata o taua a latou ava ma a latou fanau.
E ui lava la ina ua uma ona faailoa atu e le perofeta ia te ia o le a avea o ia e fai ma tupu e suitulaga ia Saulo, ae sa lei nofonofo ai o ia ma faatalitali le taimi e faataunuuina ai le valaau. Sa galue pea o ia, aua sa ia mautinoa, o faigata ma tiga o vaega uma nei o le valaau a le Atua i lona soifua.
Sa matua atuatuvale lona loto ma ua leiloa poo fea a sulu i ai. Ae faafetai na iloa e Tavita le mea e ao ona fai. Fai mai le fuaiupu e 6….ina ua atuatuvale le loto o Tavita ma le mautonu, sa faapena ona matua faamalosia e ia o ia lava i le Alii lona Atua.
Ioe Samoa, ua toe nei o se aga tatou tuvae atu i le siui o lenei tausaga, o se malaga umi ma tele faigata, a o upu masani lava e masani ai i tatou e faapea, Ia amata lelei, ma ia faaiu lelei. “Start well and finish well’.
O le Atua o lo tatou malosiaga, o ia o lo tatou olo maualuga, o ia foi o le papa tatou te lalafi ai.
Salamo 46:1 & 2 “O le Atua, o lo tatou malu ia ma lo tatou malosi, e fai o ia ma fesoasoani silisili i puapuaga.
O le mea lea tatou te le fefefe ai, pe a faaliliuina le lalolagi, ma luluina mauga i totonu o le sami, pe a taalili ma sousou ona suasami, ma faagateteina ai mauga i lona maualuga.
O le vaitafe, e faafiafia ona magavai i le aai a le Atua, o le mea paia o iai afioaga o le Silisili Ese. O loo i totonu ia te ia le Atua, e le faagaeetia lava ia, e fesoasoani le Atua ia te ia i le vaveao.
Samoa e, o le tatalo a le Taiala i lenei vaiaso, tatou faamalolosi, poo le a le faamatau mai o le alii o lenei lalolagi, taulai lau vaai i le Atua. “Afai e au le Atua ma i tatou, o ai ea se faasagatau mai…?”

Manuia tele lenei vaiaso Samoa!